Teaching

Stockholm university

Department of Computer and Systems Sciences (DSV). 2011 —

Södertörn university

Department of Communication, media and ICT (formerly Department of Communication, Technology and Design). 2004 — present

Stockholm university

Department of Education, Multimedia education – technology (educational programme). 1996-2004

Royal Institute of Technology (KTH)

NADA, 2001-2002

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Graduate

Examinor for Master thesis. Department of Computer and Systems Sciences (DSV), Stockholm university. Fall 2011.

The Development of Technolgy and the New Conditions of Human. [Teknikens utveckling och människans nya villkor] (7.5 hp) [Master-course]. Department of Communication, Technology and Design, Södertörn university. Fall 2008. Course responsible.

Current Research Topics in Media Technology and Critical Perspectives [Aktuella forskningsteman i medieteknik och kritiska perspektiv] (7.5 hp) [Master-course]. Department of Communication, Technology and Design, Södertörn university. Spring 2008. Course development & course responsible.

The Development of Technolgy and the New Conditions of Human. [Teknikens utveckling och människans nya villkor] (7.5 hp) [Master-course]. Department of Communication, Technology and Design, Södertörn university. Fall 2007. Course responsible.

The Development of Technolgy and the New Conditions of Human. [Teknikens utveckling och människans nya villkor] (5 p) [Master-course]. Department of Communication, Technology and Design, Södertörn university. Fall 2006. Course development & course responsible.

The Development of Technolgy and the New Conditions of Human. [Teknikens utveckling och människans nya villkor] (5 p) [PhD-course]. Department of Education, Stockholm university. Spring 2004. Course responsible.

The Development of Technolgy and the New Conditions of Human. [Teknikens utveckling och människans nya villkor] (5 p) [PhD-course]. Department of Education, Stockholm university. Fall 2002. Course development & course responsible.

Undergraduate

C-uppsats

Examinor for Ba-thesis. Department of Computer and Systems Sciences (DSV), Stockholm university. Fall 2011.

C-uppsats (10 p)
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Delkursansvar, ht 2005.

C-uppsats (10 p)
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Delkursansvar, ht 2005.

C-uppsats (10 p)
Utbildningsprogrammet IT, Media & Design, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Delkursansvar, vt 2005.

C-uppsats (10 p)
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Delat delkursansvar, ht 2004.

Metod

Vetenskap, Teori & Metod (5 p)
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Delkursansvar, ht 2005.

Vetenskap, Teori & Metod (5 p)
Utbildningsprogrammet IT, Media & Design, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Delkursansvar, vt 2005.

Vetenskap, Teori & Metod (5 p)
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Delat delkursansvar, ht 2004.

Övrigt

Specialkurs (7.5 hp)
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Kurslärare/ansvarig inriktning “Genus, makt, marginalisering”, ht 2008.

IKT & Lärande (7.5 hp)
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola. IMD-programmet.
Delkursansvar, ht 2008.

IKT, makt, marginalisering (7.5 hp) [distanskurs]
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Delkursansvar, vt 2007.

Specialkurs (7.5 hp)
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Kurslärare/ansvarig inriktning “Genus, makt, marginalisering”, ht 2007.

IKT & Lärande (5 p)
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola. IMD-programmet.
Samarbete med Utbildningsprogrammet Multimedia pedagogik – teknik, vid Stockholms uinversitet.
Delkursansvar, vt 2007.

Specialkurs (5p)
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Kurslärare/ansvarig inriktning “Genus, makt, marginalisering”, ht 2006.

Högskolepedagogisk kurs: Läraren som reflekterande praktiker. (5p)
Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.
Initativ, kursutveckling & kursansvar, ht 2006

IKT & Lärande (5 p)
Medieteknik, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola. IMD-programmet.
Delkursansvar, vt 2006.

Diverse (2000-2004)
Stockholm university
KTH, Stockholm

Påbyggnadsuppsats (10 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik
Kursansvarig, ht 2003.

Forskningsmetod III (5 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik
Kursansvarig, ht 2003.

Kunskapsbildning och lärande (5 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik
Kursansvarig, ht 2003.

Påbyggnadsuppsats (10 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik
Kursansvarig, ht 2002.

Specialarbete (19 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik
Kurslärare, vt 2002.

Programsammanfattande kurs (ProSaK)
Nada, KTH (Medieprogrammet)
Kursansvarig, ht 2001 ff. Kommunikation och information

Nada, KTH (AFM, Publiceringsteknik) [Kursansvarig: Leif Dahlberg: dahlberg@nada.kth.se]
Föreläsare, vt 2002.

Kommunikation och information
Nada, KTH (Medieprogrammet) [Kursansvarig: Leif Dahlberg: dahlberg@nada.kth.se]
Föreläsare, ht 2001.

Kommunikation
Nada, KTH (Datalogi) [Kursansvarig: Leif Dahlberg: dahlberg@nada.kth.se]
Seminarielärare, ht 2001.

Lärande och informationsteknik
Öppen seminarieserie, ett samarbete mellan Nada – KTH, Learning center – Lärarhögskolan och Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik, vt 2001 – vt 2002.

Metod II (5 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik
Kursansvarig, ht 2001.

Metod III (5 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik
Kursansvarig, ht 2001.

Kunskapsbildning och lärande i ljuset av ny informationsteknologi (5 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik

Kursansvarig, ht 2001.
Påbyggnadsuppsats (10 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik
Kursansvarig, ht 2001.

Metod II (5 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik
Kursansvarig, ht 2000.

Metod III (5 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik
Kursansvarig, ht 2000.

Kunskapsbildning och lärande i ljuset av ny informationsteknologi (5 p)
Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik
Kursansvarig, ht 2000.

%d bloggers like this: