Archive

Posts Tagged ‘youtube’

Tools make a change

October 14, 2011 1 comment

This video is a great example of how the appropriation of tools change our perception of the world we live in. Which obviously is the core argument behind the notion of the school; that by appropriation of tools (regardless of them being mental or physical) our senses, our consiousness becomes extended. It is with the help of the tools that we reach out in the world, so to speak. And, perhaps most importantly, this appropriation also has the power of emancipation, as our conditions in the world becomes changed. We perceive the world, ourself, our capacities, differently. We, as well as the world, is transformed. We are inextricable intertwined with our tools.

Her perception of the paper surface is – according to our perception – distorted. Her perception of the paper surface is understood through her previous experiences in the world. She is able to see something most of us did not even imagine. She helps us to understand how our percpetion is based on our past experiences.

“Steve Jobs has coded part of her OS”; her cognitive resources are fostered by what tools she has appropriated.

Den femte basfärdigheten

February 8, 2011 Leave a comment

Norska IKT Senteret har en youtube-sida, med flera intressanta klipp. Ett av dessa berör betydelsen av det man i Norge kallar “femte basfärdigheten”; digital kompetens. (De fyra övriga är läsa, skriva, räkna samt förmågan att uttrycka sig och kommunicera muntligt.)

Filmen leder till (åtminstone) två tankar:

• Norge har digital kompetens som en av de centrala, grundläggande färdigheterna för alla elever. Med argumenten som förs fram bl.a. i filmklippet, är det helt uppenbart att samtidens elever ges helt nya och andra möjligheter om de kommer i besittning av en miljö och en lärarkompetens som inbegriper samtida redskap för kommunikation, informationssökning, informationsbearbetning, design (osv osv). Varför har ser vi inte svenska elever som mer värdefulla än att vi ger dem tillgång till denna resurs? Att inte ge dem tillgång, att förvägra dem dessa kompetenser, är ett hån mot hela idén om att relevansgöra skola och bildning.

Var finns svenska motsvarigheten till det norska nationella kunskapscentret? De beskriver själva sitt uppdrag som “Senter for IKT i utdanningen skal sikre bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen”. Borde vara en självklart även i Sverige – inte minst i en situation där skolan blir allt sämre på att nå eleverna, allt sämre på att stödja eleverna mot fastslagna kunskapsmål, osv osv.

%d bloggers like this: