Archive

Posts Tagged ‘workshop’

Workshop med elever

October 27, 2011 Leave a comment
workshop årstaskolan

the.GTO.project: workshop

Idag har vi i the.GTO.project – ett forskningsprojekt som syftar till att studera unga människors konstruktion av genus i onlinemiljöer – haft en heldags workshop med elever från årskurs åtta (Årstaskolan). Upplägget var egentligen ganska enkelt; de skulle i grupp skapa en fiktiv karaktär som de sedan placerade i en onlinemiljö (fiktiv eller existerande).

Det var fantastiskt att få vara del av dessa elevers kreativitet och skaparlust. (Synd bara att syret bokstavligen tog slut; tydligen höll de på med reparationer av just fläktsystemet under dagen, som därför var avstängt.) Att få vara bokstavligen mitt i deras skapande processer är onekligen inspirerande.

Nu skall vi arbeta vidare med det omfattande material vi samlat in under dagen.

Strengthening Synergies

December 4, 2009 Leave a comment

Yesterday, at the workshop Strengthening Synergies: Gender Studies at Södertörn university, I presented preliminary data from the online observations on how tweens construct gendered identities on two different SNS (rate.ee & bilddagboken.se). This data is from the.GTO.project.

Categories: In English, Research Tags: ,
%d bloggers like this: