Archive

Posts Tagged ‘Växjö’

NORDITEL 2010

Norditel 2010Med erfarenheterna från UNGMODs-projektet i ryggen, så är jag för två dagars seminarium i Växjö/Linnéuniversitetet och NORDITEL 2010. Temat för diskussionerna är Technology Enhanced Learning, och det är många intressanta personer som kommer att bidra till diskussion och fördjupning de här dagarna. Och en fin middag på Teleborgs slott.

Särskilt intressanta var Miguel Nussbaum [bio, video], Norbert Pachler [bio, video] and Gunther Kress [centre for multimodal research].

%d bloggers like this: