Archive

Posts Tagged ‘the.GTO.project’

Methods for Analyzing Social Media

September 13, 2013 Leave a comment

The publication Methods for Analyzing Social Media, edited by Klaus Bredl, Julia Hünniger & Jakob Linaa Jensen (2013) Routledge is presented as:

Methods for analyzing social mediaSocial media is becoming increasingly attractive for users. It is a fast way to communicate ideas and a key source of information. It is therefore one of the most influential mediums of communication of our time and an important area for audience research. The growth of social media invites many new questions such as: How can we analyze social media? Can we use traditional audience research methods and apply them to online content? Which new research strategies have been developed? Which ethical research issues and controversies do we have to pay attention to? This book focuses on research strategies and methods for analyzing social media and will be of interest to researchers and practitioners using social media, as well as those wanting to keep up to date with the subject.

This book was originally published as a special issue of the Journal of Technology in Human Services.

Andra Siibak, Michael Forsman and myself has an article published here: Employing Creative Research Methods with Tweens in Estonia and Sweden: Reflections on a Case Study of Identity Construction on Social Networking Sites. (Here is the article version in J of Tech in Human Services.) The book will be available in paperback as well (2014).

The article was written within the frames of the.GTO.project.

SiibakForsmanHernwall

Article accepted

link: Journal of Youth Studies The article “Tweens negotiating identity online  – Swedish girls and boys write about their online experiences” is being accepted by Journal of Youth Studies, and will shortly be published. Authors are Kristina Abiala & Patrik Hernwall, and is written within the.GTO.project.

LuovaMä!

November 26, 2012 Leave a comment
@ Sami Heiskanen

@ Sami Heiskanen

I have been given the privilege to give a keynote presentation at the mediakasvatus.fi (Finnish society on media educaiton) seminar LuovaMä!, in Jyväskylä (2012.11.27).

I will give a presentation on the theme “Tweens constructing gender online”, based on the.GTO.project.

NFPF/NERA2012

På besök i Köpenhamn för NFPF/NERAs årliga kongress, som de benämner konferensen. Årets temat är “Everyday life, education and their transformations in a Nordic and globalized context“.

UNGMODs kommer att göra två presentationer:
Helena Bergström & Patrik Hernwall: “A semiotic analysis of young peoples multimodal figurations” [prezi]
Ana Graviz & Patrik Hernwall: “Pupils multimodal figurings of a school assignment” [prezi]

Båda dessa rör förutsättningarna för att analysera multimodala gestaltningar. Medan den senare diskuterar vilka kvaliteter det går att finna i unika multimodala gestaltningar, har den förra ambitionen att utveckla en modell för en sådan analys. Där det väsentliga är att kunna kommunicera gestaltningars komplexitet och deras kvaliteter.

Dessa två exempel bygger på empiri hämtad från UNGMODs två partnerskolor Broängsskolan och Tumba gymnasium. Här har vi arbetat med olika typer av kreativa metoder, för att komma nära elevernas uttryck. Bland annat har vi haft metodkurser med ungdomarna, workshops och följt reguljär undervisning. Vi har också i dialog med lärare och elever arbetat fram arbets- och redovisningsformer för deras skolarbeten. Allt med fokus på att inkludera multimodal gestaltning och uppmärksamma dess komplexitet/kvaliteter.

Utöver dessa två presentationer, kommer jag även att göra en presentation utifrån empiri från the.GTO.project, på temat “The image in the construction of gendered identity online among tween girls” [prezi]. Denna presentation bygger på en artikel med samma namn …

Workshop med elever

October 27, 2011 Leave a comment
workshop årstaskolan

the.GTO.project: workshop

Idag har vi i the.GTO.project – ett forskningsprojekt som syftar till att studera unga människors konstruktion av genus i onlinemiljöer – haft en heldags workshop med elever från årskurs åtta (Årstaskolan). Upplägget var egentligen ganska enkelt; de skulle i grupp skapa en fiktiv karaktär som de sedan placerade i en onlinemiljö (fiktiv eller existerande).

Det var fantastiskt att få vara del av dessa elevers kreativitet och skaparlust. (Synd bara att syret bokstavligen tog slut; tydligen höll de på med reparationer av just fläktsystemet under dagen, som därför var avstängt.) Att få vara bokstavligen mitt i deras skapande processer är onekligen inspirerande.

Nu skall vi arbeta vidare med det omfattande material vi samlat in under dagen.

Youth (Sub)Cultures and Changing Societies; conference presentations

February 3, 2011 Leave a comment

Today, at the Youth (Sub)Cultures in Changing Societies conference in Tallinn (Feb 2-4), I’ve contribiuted with two presentations, based on empirical data from the.GTO.project.

Tweens negotiating online identities, based on a journal article together with Kristina Abiala (review).

Looking like my favourite Barbie – discovering gender identity of tween girls on Estonian and Swedish SNS, based on a journal article together with Andra Siibak (review).

Both on the prezi application; just click the links above …

Tallinn

September 29, 2010 Leave a comment

Will spend the day in Tallinn together with my colleague in the.GTO.project Andra Siibak, writing an article for a special issue of the Continuum journal.

This article will focus on tweens experiences of gender identity construction in SNS. The primary emprical base is interviews with tweens in Estonia and Sweden. Scary how the gendered power structures are repeated; welcome how the kids are creative.

“Barns och ungas medievärldar”

September 13, 2010 1 comment
BarnetPlatsenTiden

BarnetPlatsenTiden

Idag fick jag på posten författarexemplaren av antologin “Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld” (red: Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg). Mitt bidrag har titeln “Barns och ungas medievärldar – exemplet identitetsskapande”, och knyter an till forskningsprojektet the.GTO.project.

23 september kommer jag att tillsammans med Amira Sofia Sandin, Beth Junker, Lena Lundgren och Kerstin Rydsjö att under ledning av Anette Eliasson diskutera tematiken “Hur kan barnbiblioteken utvecklas och stödjas i sin uppgift att vara samtida, angelägna bibliotek för barn” på årets Bok och Biblioteksmässa i Göteborg.

Finns för nedladdning på Regionbibliotek Stockholm.

%d bloggers like this: