Archive

Posts Tagged ‘relevansgöra’

“IT för öppet lärande i en pedagogisk vardag”

Idag måndag 5 mars arrangerar Datorn i Utbildningen och Sveriges Kommuner och Landsting ett öppet seminarium på titeln “IT för öppet lärande i en pedagogisk vardag

prezi20120305Efter tre intressanta skolexempel från Västerås, Jönköping och Gävle kommer jag att avslutningsvis erbjudas möjligheten att säga några ord på temat. (se mina anteckningar på prezi här) En huvudpoäng kommer att vara att möjligheterna till ett kvalitativt bruk av IKT inom ramen för skolans formella lärandepraktik handlar om vilja till förändring. Eller, med andra ord, förutsättningarna för en relevant skola handlar om att ta i anspråk inte bara ny teknik, utan också – och framför allt – om att förändra den pedagogisk-didaktiska vardagen.

Konsten att relevansgöra

December 1, 2011 Leave a comment

Dan Frendin på Stagneliusskolan visar ett sätt att tänka kring skola och lärande som väl borde vara en självklarhet. I grund och botten är det inte en fråga om varken slänga ut läroböcker, eller att använda Facebook, eller datorer, eller att arbeta i grupp. Det handlar snarare om att Dan Frendin relevansgör skolarbete och arbetsuppgifter. Lovvärt. Och även om Dan Frendin inte är ensam om att arbeta på detta sätt, är det såpass annorlunda att det skapar nyheter. Skrämmande, om man tänker så. Bättre då att tänka på annat sätt, som t.ex. att Dan Frendin och hans elever visar hur skolarbete kan relevansgöras.

Dan Frendin, Stagneliusskolan

Dan Frendin, SVT 2011.11.30

%d bloggers like this: