Archive

Posts Tagged ‘Rektorsakademien’

Framtidens kompetenser – vilka är de?

November 12, 2010 Leave a comment

Framtidskompetenser

Var igår på Rektorsakademien och deras uppstart av det mycket ambitiösa – och minst lika viktiga – projekt Framtidskompetenser. Onekligen är grundtematiken “globaliseringen ställer allt fler annorlunda krav på samhället, på både arbetsliv, utbildning, kultur och föreningsliv. Det betyder att vi tillsammans behöver utveckla och nära de kompetenser vi behöver ha i samhällskroppen” både aktuell och utmanande.

I relation till det arbete vi just nu gör i forskningsprojektet UNGMODs blir det tydligt att det många gånger är ett långt steg mellan tillgång till redskap och ett kreativt och uvecklande användande av dessa. Vilket, tänker jag mig, i hög utsträckning handlar om tillslutande strukturer (“skolan”, “lärande”, “examination”, etc.) än ett avsikligt utmanande av mänsklig kreativitet. Eller, med andra ord; vi vet väldigt mycket om förutsättningarna för att uppmuntra kreativitet, innovation, lustfyllt lärande, och så vidare. Men fortsatt ser skolan ut som den gör …

Jag kommer med stort intresse av följa projektet Framtidskompetenser.

Tänk om

%d bloggers like this: