Archive

Posts Tagged ‘Pedagogiska magasinet’

Pedagogiska magasinet

Pedagogiska magasinet

I Pedagogiska magasinets intressanta temanummer (nr 1/2009) om “gränslösa mötesplatser” – eller hur digitala medier kan användas som resurser i en pedagogisk-didaktisk vardag – har även jag bidragit med en artikel. På sidan 51 hittar du den. Numret innehåller många läs- och tänk-värda bidrag!

%d bloggers like this: