Archive

Posts Tagged ‘Norge’

Oystein Johannessens blog: Er norsk IKT-satsing et eksperiment og en ren toppstyrt sak?

Oystein Johannessens blog: Er norsk IKT-satsing et eksperiment og en ren toppstyrt sak?.

En intressant reflektion kring bruket av IKT i skolan, från Øystein Johannessen, som varit i hög grad aktiv bakom satsningarna på IKT och digital kompetens i den norska skolan. Han avslutar med – vilket inte behöver några ytterligare kommentarer:

“Til slutt: Jeg har sagt det mange ganger, men gjentar det gjerne: Skolens samfunnsoppdrag i det 21. århundre krever at IKT er innvevd i alle deler av skolens virksomhet. Dette stiller krav til ALLE. Hvis skolen skal fylle sitt ansvar for å forberede elevene på deres gjerning i arbeids- og samfunnsliv, der IKT gjennomsyrer alle domener, må IKT være med på lasset. Som et middel for å nå våre mål, ikke som et mål i seg selv og selvsagt ikke for enhver pris.”

Advertisements

Den femte basfärdigheten

February 8, 2011 Leave a comment

Norska IKT Senteret har en youtube-sida, med flera intressanta klipp. Ett av dessa berör betydelsen av det man i Norge kallar “femte basfärdigheten”; digital kompetens. (De fyra övriga är läsa, skriva, räkna samt förmågan att uttrycka sig och kommunicera muntligt.)

Filmen leder till (åtminstone) två tankar:

• Norge har digital kompetens som en av de centrala, grundläggande färdigheterna för alla elever. Med argumenten som förs fram bl.a. i filmklippet, är det helt uppenbart att samtidens elever ges helt nya och andra möjligheter om de kommer i besittning av en miljö och en lärarkompetens som inbegriper samtida redskap för kommunikation, informationssökning, informationsbearbetning, design (osv osv). Varför har ser vi inte svenska elever som mer värdefulla än att vi ger dem tillgång till denna resurs? Att inte ge dem tillgång, att förvägra dem dessa kompetenser, är ett hån mot hela idén om att relevansgöra skola och bildning.

Var finns svenska motsvarigheten till det norska nationella kunskapscentret? De beskriver själva sitt uppdrag som “Senter for IKT i utdanningen skal sikre bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen”. Borde vara en självklart även i Sverige – inte minst i en situation där skolan blir allt sämre på att nå eleverna, allt sämre på att stödja eleverna mot fastslagna kunskapsmål, osv osv.

%d bloggers like this: