Archive

Posts Tagged ‘mobbning’

Norge: Varannan har varit mobbad!

February 7, 2011 Leave a comment

I en artikel i norska VG, konstateras att varannan norsk (eller 46%) varit mobbad. Mobbning är ett av de “största samhällsproblemen”, som man skriver i artikeln.

I den här artikeln kan du också se Tine-Mari läsa upp sitt brev till förövarna.

Mobbning är en kränkning. På varje plats, i varje situation, det uppstår måste det bemötas och förhindras. Sker det bland barn, är det dubbelt allvarligt: dels för kränkningen som sådan, dels för att det utsatta barnet sällan vet vart det skall vända sig för hjälp. Barnet blir då dubbelt kränkt, när vuxenvärlden vänder ryggen åt. Vi vet om problemen; skolan kan inte få vara en plats där kränkningar sker mer eller mindre systematiskt.

Annenhver nordmann har vært mobbet | VG+ – VG Nett.

mobbning

January 29, 2011 Leave a comment

DNs webbenkät 2011.01.29.

Att det finns felkällor i den här typen av undersökningar förändrar ingenting. Varje person är en människa som kränkts.

%d bloggers like this: