Archive

Posts Tagged ‘it’

Skola, elevers lärande, och it-byråkrati

February 23, 2011 Leave a comment

Istället för att kritisera andra lösningar, borde Stockholms stads IT-direktör Anette Holm kanske fokusera på hur det går att utvinna någon form av kvaliteter för den ojämförligt största gruppen användare av deras system; eleverna. Eller varför inte näst största gruppen; lärarna. Som det är nu, är systemet slutet i begreppets alla betydelser, där nuvarande lösning blir ett hinder för pedagogisk utveckling och pedagogisk kvalitet. Skol-pc mer än öppenhet – Computer Sweden.

Och, nej, lösningen är inte ett öppet system. Vi tror på skola och elever – Computer Sweden (Leif Eriksson cio, Täby kommun). Däremot är det en lösning som tar utgångspunkt i användarnas behov, och som har en tilltro till användarnas kompetens.

En it-strategi måste ju ha som utgångspunkt att tillåta progressiva lärare att nyttja it på ett kreativt sätt. (Nu används inte sällan denna kreativitet till att kringgå stelbenta strukturer.) För, jag tror inte att varken Anette Holm eller Leif Eriksson, eller någon annan it-strategi på kommunal (eller annan) nivå kan föreställa sig de möjligheter till pedagogisk-didaktisk utveckling som ligger i digitala medier. Låt elever och lärare tillsammans utforska möjligheterna, och ge dem allt upptänkligt stöd – det behöver de! Snälla!

IT-ministern chattade

February 22, 2011 Leave a comment
Anna-Karin Hatt

Anna-Karin Hatt

Igår måndag chattade Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt på DN.se. Hennes uttalade mål är att Sverige skall bli “bäst i världen på IT”. Inte utan att man känner ett visst eko från Carl Bildts dagar i mitten av 1990-talet. Han var tidigt ute med sina visioner – vilka det visade sig var svårt att få en bredare politisk uppslutning kring. Idag är situationen en annan; idag ligger Sverige efter på en rad områden. Att vi har en bred utbyggnad av infrastruktur, säger väldigt lite om innehåll, kvalitet, användning, och så vidare.

Ett område som verkligen ligger efter, är skolan. Vilket inbegriper allt från förskola till universitetsutbildning. Visst finns det undantag. Men i grund och botten handlar det inte om varken statistik, lysande exempel eller eldsjälar. Det handlar istället om generationer efter generation av svenska barn och ungdomar som inte får skolans stöd för att utveckla samtida och framtida relevanta kunskaper, eftersom de i skolan inte har tillgång till IT som redskap i lärandeprocessen.

Eller som Hatt skrev på chatten:

Svenska ungdomar är internationellt sett bra på att chatta och messa men i skolan behöver de få lära sig använda IT för mer kvalificerade uppgifter! Där ligger svenska ungdomar under OECD-genomsnittet.

Ja, chatta och messa är svenska ungdomar “bra” på – även om det här sannolikt är en sammanblandning av kvantitet (statistik) och kvalitet (innehåll). Må så vara. Det centrala är att svenska barn och ungdomar hamnar allt längre efter i internationella jämförelser. Och här är det rimligt, i allra högsta grad, att anta att det är ett helt avgörande samband mellan kvantitet (omfattning av användande av IT i skolan) och kvalitet (kompetenser i bruk av IT som svenska elever utvecklar i skolan).

Ja, skolan behöver förändras. Våra barn och unga behöver det; det är ju deras framtid som skolan lägger grunden till. Lite större ansvar från ansvariga politiker, tjänstemän och praktiker borde vi väl kunna förvänta oss då!

Chattrum 1 – DN.SE.

“Visst kan man köra öppet” – Computer Sweden

February 11, 2011 Leave a comment

Att detta skall vara en nyhet är egentligen djupt oroande. Självklart borde detta vara normen; ett redskap som är i ständig utveckling skall naturligtvis inte styras av en central administrativ enhet! Här är Stockholms stad det absoluta exemplet på ett totalt mentalt haveri; den största användargruppen för stadens nätverk (eleverna) och den näst största (lärarna) blir inte ens begränsade i sitt användande. De blir direkt handikappade, direkt obstruerade, från att kunna göra ett vettigt arbete.

Utvecklingen av kreativitet kräver en öppen och tillåtande, samtidigt stödjande och flexibel, miljö. Digitala medier har till sin “natur” denna karaktär. En central IT-administration har det definitivt inte. Tänk om Stockholm! Och när ni gör det, utgå från kunderna, medborgarna, de verksamma. Och låt administrationen/supporten vara just det; ett stöd för verksamheten.

“Visst kan man köra öppet” – Computer Sweden.

%d bloggers like this: