Archive

Posts Tagged ‘IT i skolan’

IT i skolan

Skall i morgon hålla en föreläsning på IT i skolan, ett arrangemang av Computer Sweden och Upphandling 24. Temat för föreläsningen blir 20 år senare – en akademiker samlar sina intryck från snart två decennier av skolutvecklingsprojekt. Det är ju i år 20 år sedan första IT-kommissionen sjösattes. Och nästan lika länge sedan jag påbörjade doktorandstudierna (nåja, det var 1996).

Samlar ihop lite erfarenheter från dessa 2o år – lika lång tid som två generationer elever. Och vad har då hänt under dessa år?

Massor. Förstås. Och oroväckande lite. Det handlar inte om huruvida glaset är halvtomt eller halvfullt. Det handlar snarare om att vissa glas fylls på, för att snart vara fulla. Medan andra läcker som såll … Skillnaderna i svensk skola ökar, tillgången till genomtänkt pedagogik med stöd av IKT varierar dramatiskt …

Stannar upp här, och funderar. I morgon inför publik.

IT i skolan

February 9, 2012 1 comment

Skall idag hålla en presentation på Computer Swedens konferens om IT i skolan. Temat för min presentation blir “tankar om lärande”. Hoppas kunna lyfta blicken från ett ibland närsynt skådande av teknikens fördelar (eller nackdelar), till egentligen mer väsentliga frågor – åtminstone som jag som pedagog tycker. Som vad som är skolans uppdrag, om hur lärandets villkor är sammanflätade med (makt)strukturer, om den helt avgörande betydelse redskap har för vårt uppfattande av världen – och oss själva.

Presentationen “Tankar om lärande” on Prezi.

%d bloggers like this: