Archive

Posts Tagged ‘flumskola’

Skolan blir allt bättre

Fredrik Karlsson berömmer skolan (Dn 2011.05.11)

Fredrik Karlsson berömmer skolan (Dn 2011.05.11)

För ett par dagar sedan hade läraren Fredrik Karlsson en längre artikel om sin syn på den svenska skolan publicerad i DN (“Skolan blir bara bättre och bättre“). Hans huvudpoäng är att skolan blir bättre och bättre. Naturligtvis är det så. Karlsson hänvisar inte minst till hur Lpo94 skapade nya och bättre förutsättningar för att bedriva en humanistiskt inriktad skola. En viktig poäng, som ju samtidigt visar på kvaliteterna i Lpo94.

Det är bra att en lärare ges utrymme att beskriva sina erfarenheter och sina perspektiv. Hoppas att fler gör det, och inte minst att fler tillåts göra det. Och kanske nyansera bilden ytterligare, för det Fredrik Karlsson beskriver är den goda skolan, den fungerande skolan. Hans perspektiv på skolans kvaliteter delar jag. Men med tillägget, möjliga kvaliteter. För samtidigt vet vi ju att det är så många elever som vantrivs i skolan, för att de blir bemötta på allt annat än ett humant sätt. Elever vars prestationer inte uppmärksammas, av en eller annan anledning (trötta lärare?; svag ledning?; …).

Karlsson är kritisk mot den nuvarande skolpolitiska debatten och inriktningen. Inte minst hur Jan Björklund med illa underbyggd retorik framhärdar i inte bara att skolan blivit allt sämre (som Karlsson uppmärksammar i sin kritik av Björklund). Utan också i en kunskaps- och människosyn som inte har någonting alls med humanism att göra. Till skillnad från det som Fredrik Karlsson beskriver – en humanism där individen och hennes intressen och förutsättningar blir sedda och bekräftade.

Ja, jag håller med dig Fredrik Karlsson: skolan har blivit allt bättre. (Skamligt vore det väl annars …) Men det betyder inte att den är bra, eller att den är på rätt väg i nuläget. Skolan och inte minst den skolpolitiska debatten saknar, vill jag påstå, en vision om framtiden, en idé om vilken typ av kunskaper och kompetenser elever (barn!) behöver idag, för att vara attraktiva, för att vara rustade, för att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden när de slutar skolan. Vilket kan betyda allt från i morgon till 15-20 år i framtiden; de elever som börjar skolan till hösten kommer ut på arbetsmarknaden någon gång 2025-2030. Var är visionen om vad som behövs då? Och var är visionen om hur man (skolan, lärare, elever) når dit?

Så, Fredrik Karlsson och alla andra i och utanför skolan. Alla ni som träffar barn/elever i er vardag. Fortsätt arbeta utifrån en humanistisk grundsyn. Och låt den präglas av ett engagemang för elevens, för individens, bästa både här och nu, och i framtiden.

Troed Troedson sjunger “flumskolans” lov

Vad betyder att säga att skolan fungerar? Eller att den inte fungerar? Troed Troedson ger sin bild av skola och kvalitet.

%d bloggers like this: