Archive

Posts Tagged ‘DiU’

“IT för öppet lärande i en pedagogisk vardag”

Idag måndag 5 mars arrangerar Datorn i Utbildningen och Sveriges Kommuner och Landsting ett öppet seminarium på titeln “IT för öppet lärande i en pedagogisk vardag

prezi20120305Efter tre intressanta skolexempel från Västerås, Jönköping och Gävle kommer jag att avslutningsvis erbjudas möjligheten att säga några ord på temat. (se mina anteckningar på prezi här) En huvudpoäng kommer att vara att möjligheterna till ett kvalitativt bruk av IKT inom ramen för skolans formella lärandepraktik handlar om vilja till förändring. Eller, med andra ord, förutsättningarna för en relevant skola handlar om att ta i anspråk inte bara ny teknik, utan också – och framför allt – om att förändra den pedagogisk-didaktiska vardagen.

Advertisements

IT i grundskolans nya kursplaner

December 4, 2009 Leave a comment

Idag gör jag ett kortare inlägg på Föreningen Datorn i Utbildningens workshop om IT i grundskolans nya kursplaner. Med hänvisning till vad som för närvarande står i utkasten för nya kursplaner i relation till både bruket av digitala medier och inte minst skolans ansvar för att stödja elevernas (de unga individernas!) utveckling mot en samtida och framtida relevant digital kompetens, är det alldeles uppenbart att det behövs nya tankegångar i de högre tornen … Som det nu är formulerat, i den fjärde remissomgången, blir barn och unga berövade vår tids centrala redskap för socialisation, kunskapsutveckling och kommunikation. Visst kan den engagerade läraren (skolledaren, lokalpolitikern, …) som vill se möjligheter, läsa in det i föreliggande förslag. Problemet är att det är så – fortsatt!! – lätt att smita undan. Även om motiven till det kan vara många, finns inga ursäkter för att begränsa våra unga deras rätt till en samtida relevant utbildning och kompetens. Eller, som Fredrik Svensson uttrycker det, tänk om.

%d bloggers like this: