Archive

Posts Tagged ‘digital kompetens’

Den femte basfärdigheten

February 8, 2011 Leave a comment

Norska IKT Senteret har en youtube-sida, med flera intressanta klipp. Ett av dessa berör betydelsen av det man i Norge kallar “femte basfärdigheten”; digital kompetens. (De fyra övriga är läsa, skriva, räkna samt förmågan att uttrycka sig och kommunicera muntligt.)

Filmen leder till (åtminstone) två tankar:

• Norge har digital kompetens som en av de centrala, grundläggande färdigheterna för alla elever. Med argumenten som förs fram bl.a. i filmklippet, är det helt uppenbart att samtidens elever ges helt nya och andra möjligheter om de kommer i besittning av en miljö och en lärarkompetens som inbegriper samtida redskap för kommunikation, informationssökning, informationsbearbetning, design (osv osv). Varför har ser vi inte svenska elever som mer värdefulla än att vi ger dem tillgång till denna resurs? Att inte ge dem tillgång, att förvägra dem dessa kompetenser, är ett hån mot hela idén om att relevansgöra skola och bildning.

Var finns svenska motsvarigheten till det norska nationella kunskapscentret? De beskriver själva sitt uppdrag som “Senter for IKT i utdanningen skal sikre bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen”. Borde vara en självklart även i Sverige – inte minst i en situation där skolan blir allt sämre på att nå eleverna, allt sämre på att stödja eleverna mot fastslagna kunskapsmål, osv osv.

IT i grundskolans nya kursplaner

December 4, 2009 Leave a comment

Idag gör jag ett kortare inlägg på Föreningen Datorn i Utbildningens workshop om IT i grundskolans nya kursplaner. Med hänvisning till vad som för närvarande står i utkasten för nya kursplaner i relation till både bruket av digitala medier och inte minst skolans ansvar för att stödja elevernas (de unga individernas!) utveckling mot en samtida och framtida relevant digital kompetens, är det alldeles uppenbart att det behövs nya tankegångar i de högre tornen … Som det nu är formulerat, i den fjärde remissomgången, blir barn och unga berövade vår tids centrala redskap för socialisation, kunskapsutveckling och kommunikation. Visst kan den engagerade läraren (skolledaren, lokalpolitikern, …) som vill se möjligheter, läsa in det i föreliggande förslag. Problemet är att det är så – fortsatt!! – lätt att smita undan. Även om motiven till det kan vara många, finns inga ursäkter för att begränsa våra unga deras rätt till en samtida relevant utbildning och kompetens. Eller, som Fredrik Svensson uttrycker det, tänk om.

%d bloggers like this: