Archive

Posts Tagged ‘Bok’

“Barns och ungas medievärldar”

September 13, 2010 1 comment
BarnetPlatsenTiden

BarnetPlatsenTiden

Idag fick jag på posten författarexemplaren av antologin “Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld” (red: Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg). Mitt bidrag har titeln “Barns och ungas medievärldar – exemplet identitetsskapande”, och knyter an till forskningsprojektet the.GTO.project.

23 september kommer jag att tillsammans med Amira Sofia Sandin, Beth Junker, Lena Lundgren och Kerstin Rydsjö att under ledning av Anette Eliasson diskutera tematiken “Hur kan barnbiblioteken utvecklas och stödjas i sin uppgift att vara samtida, angelägna bibliotek för barn” på årets Bok och Biblioteksmässa i Göteborg.

Finns för nedladdning på Regionbibliotek Stockholm.

%d bloggers like this: