Archive

Posts Tagged ‘barn’

mobbning

January 29, 2011 Leave a comment

DNs webbenkät 2011.01.29.

Att det finns felkällor i den här typen av undersökningar förändrar ingenting. Varje person är en människa som kränkts.

Återigen blir barn svikna

January 14, 2011 Leave a comment

Är detta “bara” ännu ett uttryck för inskränkthet? Eller rådande maktordningar?

Vad det handlar om? Jo, Madeleine Leijonhufvud (professor em i straffrätt, styrelseledamot i World Childhood Foundation) diskuterar ett mål från Högsta domstolen är justitiekansler Göran Lambertz varit referent. Nu rör vi oss i juridiska korridorer, som jag inte alls är bekant med. Men vad jag kan se, är hur det finns en mycket skarp kritik från Leijonhufvud mot hur HD och Lambertz uttalat sig, vilket enligt henne leder till, som hon skriver (eller som det i alla fall står i DN-artikeln); “I de allra flesta fall av sexuella övergrepp mot barn kommer möjligheten att få den skyldige åtalad och dömd till ansvar att vara utesluten – i praktiken en avkriminalisering.” Skrämmande tanke!

Vad är det som gör det så svårt att hantera frågan om sexuella övergrepp? Katarina Wennstam har i sina böcker “Flickan och skulden” och “En riktig våldtäktsman” på ett kraftfullt sätt diskuterat samhällets syn på våldtäkt. Hamnar nu HD och JK Gambertz i samma unkna träsk av manliga maktstrukturer, könsmaktordning, härskarnormer? Eller, är det så, att HD (och Gambertz?) bara ger ytterligare uttryck för att de redan sitter i dessa träsk – vi hör ju alltför ofta hur kränkta kvinnor kan bli avfärdade med argument om hur de klätt sig, eller hur mycket vin de druckit … Gubbigt dravel, inte värdigt ett modernt rättssamhälle.

Män(niskor) som begår övergrepp på barn skall naturligtvis ställas till ansvar för detta, och ju allvarligare övergreppet är, desto större ansvar måste vi/samhället/rättsväsendet ta för att skydda barnet. Och någonstans här trampar också Leijonhufvud i klaveret, när hon avslutningsvis säger (jaja, när DN i slutet av artikeln skriver att hon säger): “Vi kan göra mycket mer än i dag för att synliggöra det problem som ligger bakom övergreppen: oförmågan hos alltför många människor att hantera sin sexualdrift utan att skada andra.” Sexualdrift? Nej, nej, nej. Övergrepp på barn är övergrepp på barn. Lämna sexualdriften utanför det här; övergrepp på barn är maktutnyttjande, oavsett vilken form det tar.if you tell anyone I'll kill you

Är det så att sitter JK Gambertz inne med en rad föreställningar som han borde göra upp med? Även om det är möjligt att misstänka att det är så, är det alldeles uppenbart att det svenska rättsväsendet måste ta sig självt i kragen. Barn behöver alltid rättssamhällets stöd och skydd, utsatta barn och barn som blivit kränkta, behöver så mycket mer stöd och skydd.

”HD-dom gör det omöjligt att fälla för sexövergrepp” – DN.SE.

%d bloggers like this: