Media

Media [in a broad sense …] participation:

Interviewed in: Svenskt Näringsliv (2011-05-12) “Forskare efterlyser digital vision i skolan

Interviewed in: Computer Sweden (2011-03-23) “Skolan saknar tydlig vision“.

Interviewed in the annual report from the Knowledge Foundation: KK-stiftelsen (2009) Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008.

Interviewed in: Dagens Nyheter (2007-02-25) “Internetmiljön kräver sociala regler

Interviewed in: Cleve & Carling (2005) Sopa lagom. Bättre balans i curlingfamiljen. Wahlström & Widstrand.

Interviewed in: Aftonbladet (2001 ? ?) “Barn får bättre självförtroende

“under construction” 😉
%d bloggers like this: