CV

egoSenior lecturer (lektor) at DSV · Stockholm university.

Associate professor (docent) in Educology. 2008.

Associate professor (docent) in Media technology. 2008.

hernwall at dsv.su.se

Education/examination

Ph.D. in Educology.
Department of Education, Stockholm university. June 2001.

MA in Educology.
Department of Education, Stockholm university. 1996.

BA in Educology.
Department of Education, Stockholm university. 1994.
(Educology, Film studies, Ethnology)

Pre-school teacher.
Karlstad university college. 1989.

Previous employment

2004 – 2001 Senior lecturer (lektor) in Media technology · School of Communication, Media and ICT · Södertörn university

2002 – 2004 Guest researcher at ITU, Oslo university.

2001 – 2004 pro tem Senior lecturer, Department of Education, Stockholm university.

2001 – 2002 pro tem Senior lecturer, KTH (Royal institute of technology), Stockholm.

Assignments

2005 – 2007 Head of the research platform M3 man medium machine, Södertörn university college.

2007 Head of workshop for special issue of Digital Kompetanse (Nordic Journal of Digital Literacy) on the theme “Interaction design in pedagogical practice“. Editor, together with Mattias Arvola, of the special issue.

2007 Head of the 3.rd international conference The Virtual – Interaction, Södertörn university college, 20-22 September.

2006 Head of the 2.nd international conference The Virtual – Designing Digital Experience, Södertörn university college, 14-16 September.

2005 Head of the international conference The Virtual – a room without borders?, Södertörn university college, 15-16 September.

2005 Head of the 2:nd ICT and the Humanities Summer School: Exploring Digital Artefacts. Södertörn university college, June 4th – June 12th.

Boards and examinations

2013.09.06 Member of the examination board for the Ph.D.-thesis “Barn som medforskare – en metod med potential för delaktighet” of Sandra Hillén, Göteborgs universitet/Ethnology.

xxxx.xx.xx

xxxx.xx.xx

2010.11.29 Faculty examinator (fil.lic./Lic of Arts) for Sheila Zimic at Mid Sweden University “Opening The Box -Exploring the presumptions about the “Net Generation””, Mid Sweden University.

2010 [fall] Chair of the examination board of the application for examination rights for Masters program (Education/Pedagogik), Södertörns högskola.

2009.05.20 Member of the examination board for the Ph.D.-thesis “Embodied Pedagogical Agents: From Visual Impact to Pedagogical Implications” of Magnus Haake, Lunds Tekniska Högskola/Faculty of Engineering.

2008f Member of the Gender Studies board (ämnesstyrelsen för Genusvetenskap) Södertörn university.

2008 Uppdrag av UNF-lu att, tillsammans med Ana Graviz (SH), utreda möjligheterna för införande av IKT/media-pedagogik inom ramen för lärarutbildningen. (Förslaget godkändes.)

2007f Ledamot i nämnden för Lärarförslagsnämnden (LFN-st), Södertörns högskola.

2007 Sakkunnig, tillsammans med Peter Becker, av ansökningar till tre lektorstjänster vid Blekinge tekniska högskola.

2007 Reviewer for special issue of Human IT, on Games and Action (vol 9, nr 3 & vol 10, nr 1).

2006f Member of the editorial board of Digital Kompetanse/Nordic Journal of Digital Literacy (Oslo university).

2003 Granskare av ansökningar till utlysningen ”Digitale Læringsarenaer”, ITU (huvudprojekt).

2002 Granskare av ansökningar till utlysningen ”Digitale Læringsarenaer”, ITU (förprojekt).

2002 – 2004 Styrelsen för KognitionsCentrum (vid DSV, Sthlms univ.).

2002 Granskare av Marina Lundkvists lic. avhandlingsmanus, Åbo Akademi.

3rd assignment

2010f Invited by Rektorsakademien to “Framtidskompetenser”; workshops on future competences for todays pupils.

2009.05.12 Invited to Medierådet, hearing/round-table-discussion on “Skadlig mediepåverkan”

2008f Member of reference board, for Danske Bank and the project on “economic literacy” and the game Penningborg.

2007f Member of the research board for the Oneeighty development project, at Rektorsakadmien.

%d bloggers like this: