Archive

Archive for the ‘Research’ Category

IT i skolan

Skall i morgon hålla en föreläsning på IT i skolan, ett arrangemang av Computer Sweden och Upphandling 24. Temat för föreläsningen blir 20 år senare – en akademiker samlar sina intryck från snart två decennier av skolutvecklingsprojekt. Det är ju i år 20 år sedan första IT-kommissionen sjösattes. Och nästan lika länge sedan jag påbörjade doktorandstudierna (nåja, det var 1996).

Samlar ihop lite erfarenheter från dessa 2o år – lika lång tid som två generationer elever. Och vad har då hänt under dessa år?

Massor. Förstås. Och oroväckande lite. Det handlar inte om huruvida glaset är halvtomt eller halvfullt. Det handlar snarare om att vissa glas fylls på, för att snart vara fulla. Medan andra läcker som såll … Skillnaderna i svensk skola ökar, tillgången till genomtänkt pedagogik med stöd av IKT varierar dramatiskt …

Stannar upp här, och funderar. I morgon inför publik.

Doctoral position

September 20, 2013 Leave a comment

At the Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, there is now a position as doctoral student. Deadline for application is October 15th.

Information in English:

The research studies will be conducted in the field of technology enhanced learning (TEL), in particular students use of digital media in a school development environment and how digital media influence the conditions and qualities of learning. The doctorial position is part of a research project focusing on ICT (information and communication technology) and democracy, including i.e. forms for knowledge development; practices of communication and language development, and; technology support for students (and caretakers) participation and contribution. The empirical setting of the project is a school environment in Kista with multicultural character, where the development of new forms of ICT use and teaching is a core issue. The research study is hence to be focused on students’ use of ICT to develop learning in formal and informal learning settings, qualities of learning, and democracy.

Information på svenska:

Forskarstudierna kommer att ägnas åt teknikstött lärande med särskild inriktning på elevers bruk av digitala medier i en skolutvecklingsmiljö och hur digitala medier påverkar lärandets förutsättningar och kvalitet. Doktorandtjänsten är del av ett forskningsprojekt med inriktning på bruk av IKT (informations- och kommunikationsteknik) och demokratifrågor, vilket bland annat inbegriper former för kunskapsutveckling; former för kommunikation och språklig utveckling, samt; teknikstöd för elevers (och vårdnadshavares) delaktighet och medverkan. Den empiriska miljö som utgör projektets arena är en konkret skolmiljö i Kista med mångkulturell prägel, där utveckling av nya former för bruk av IKT och utveckling av undervisning är centralt. Avhandlingsarbetet skall med andra ord vara inriktat mot elevers bruk av IKT för att utveckla lärandet i formella och informella lärmiljöer, lärandets kvaliteter samt demokratiaspekter.

Gyllene tider för e-samhället

November 28, 2012 Leave a comment

I mitten av november arrangerade KommITS och Sambruk sin årliga konferens, den här gången i Halmstad och med titeln “Gyllene tider för e-samhället“.

Som inbjuden talare fick jag möjlighet att knyta av till UNGMODs forskningsprojekt, med lite tankar om digital kompetens, lärandet … “Tv-tittaren som blev en datoranvändare – om barn, datorer och (behovet av) en flexibel digital kompetens”.

Underlaget till presentationen finns att se här:

Rundabordssamtal om lärandet kvalitet i en föränderlig tid

November 27, 2012 Leave a comment

LuovaMä!

November 26, 2012 Leave a comment
@ Sami Heiskanen

@ Sami Heiskanen

I have been given the privilege to give a keynote presentation at the mediakasvatus.fi (Finnish society on media educaiton) seminar LuovaMä!, in Jyväskylä (2012.11.27).

I will give a presentation on the theme “Tweens constructing gender online”, based on the.GTO.project.

Mötesplats skola, Göteborg

October 30, 2012 Leave a comment

Har idag föreläst om erfarenheter från UNGMODs forskningsprojekt på Mötesplats Skola, i Göteborg. Temat för föreläsningen var “Ungas uttryck i digitala medier“. Tyvärr lyckades jag inte göra elevernas arbete rättvisa; det är arbeten som rymmer en stor komplexitet och många intressanta nivåer av kompetens. I sanning multimodala arbeten. Några av dem citerade i presentationen.

 

Den abstrakta tråkigheten « UNGMODs

Den abstrakta tråkigheten « UNGMODs.

Nu kan du läsa kandidatuppsatsen Den abstrakta tråkigheten – villkor och möjligheter, utifrån ungas perspektiv, att relevansgöra digitala medier som en resurs för lärande i skolan (Medieteknik C, Institutionen för kommunikation, medier och IT, Södertörns högskola) av Lise-Lott Hagström & Joanna Miller Phillips på forskningsprojektet UNGMODs blogg. (Där finns också en sammanfattning av uppsatsen.)

en sista förberedelse inför SETT i morgon

Fick precis ett mail från Fredrik Svensson, en av de huvudansvariga för SETT-dagarna 25-26 april på Kistamässan. Tydligen är det en succé redan innan de öppnat dörrarna; fler anmälda än vad de både räknat och hoppats på. Skoj.

Jag kommer att presentera lite rykande färska resultat från UNGMODs forskningprojekt: i korthet handlar det om en strävan efter att förstå villkoren för ungas multimodala gestaltningar (eller uttrycksformer). Villkor som bland annat handlar om redskapssyn, om elevers kreativitet i multimodala gestaltningar – samma gestaltningar som hamnar utanför lärares “bedömningsradar”, och om platsens betydelse för elevers upplevelse av relevans. Men mer om detta i morgon; nu skall jag lägga sista handen vid presentationen; förhoppningsvis klarnar det …

Min presentation “Ungas uttryck i digitala medier; en multimodal kompetens” finns på slideshare.

Nu vill jag prata – barns röster i barnkulturen!

Centrum för Barnkulturforskning arrangerar nu ett tre dagars symposium på temat NU VILL JAG PRATA – barns röster i barnkulturen. Planen var att jag skulle vara med i ett panelsamtal om barns röster och barns delaktighet. Vilket jag också var, där jag inledde med lite reflektioner baserat på hur vi i forskningsprojektet UNGMODs inviterade elever i årskurs 7 att vara med en forskningskurs. Med målet att fördjupa deras reflektion kring sitt eget vardagsbruk av digitala medier.

Därutöver fick jag med kort varsel göra en kort inhopp, då en av de inbjudan talarna blivit sjuk. Under rubriken “Digital kultur – nya villkor för ungas röster” gjorde jag några kortare nedslag i forskningsprojektet the.GTO.project. Och hur unga konstruerar identitet i onlinemiljöer.

Meta-reflektioner

Stefan Pålsson, skolverket, har bloggen Omvärldsbloggen om IT i skolan. Idag har Stefan Pålsson publicerat en längre sammanfattning och kommentar på en föreläsning jag hade för SKL och DiU tidigare i veckan. Temat för mitt inlägg var skola, IKT och öppenhet.

Är fantastiskt roligt, och minst lika lärorikt, att ta del av någon annans blick. (Jaha, det var det här jag sa …!) Vilket också är en underbar illustration över den framskjutna plats den kreativa kompetensen har, i meningsskapandet. Självklart har Pålsson helt rätt i sin kommentar – detta var vad jag pratade om. (Huruvida jag skulle sammanfatta det på annat sätt är just inget annat än en annan sak.)

Tack Stefan, mycket värdefullt.

%d bloggers like this: