Archive

Archive for the ‘Publications’ Category

Methods for Analyzing Social Media

September 13, 2013 Leave a comment

The publication Methods for Analyzing Social Media, edited by Klaus Bredl, Julia Hünniger & Jakob Linaa Jensen (2013) Routledge is presented as:

Methods for analyzing social mediaSocial media is becoming increasingly attractive for users. It is a fast way to communicate ideas and a key source of information. It is therefore one of the most influential mediums of communication of our time and an important area for audience research. The growth of social media invites many new questions such as: How can we analyze social media? Can we use traditional audience research methods and apply them to online content? Which new research strategies have been developed? Which ethical research issues and controversies do we have to pay attention to? This book focuses on research strategies and methods for analyzing social media and will be of interest to researchers and practitioners using social media, as well as those wanting to keep up to date with the subject.

This book was originally published as a special issue of the Journal of Technology in Human Services.

Andra Siibak, Michael Forsman and myself has an article published here: Employing Creative Research Methods with Tweens in Estonia and Sweden: Reflections on a Case Study of Identity Construction on Social Networking Sites. (Here is the article version in J of Tech in Human Services.) The book will be available in paperback as well (2014).

The article was written within the frames of the.GTO.project.

SiibakForsmanHernwall

Article accepted

link: Journal of Youth Studies The article “Tweens negotiating identity online  – Swedish girls and boys write about their online experiences” is being accepted by Journal of Youth Studies, and will shortly be published. Authors are Kristina Abiala & Patrik Hernwall, and is written within the.GTO.project.

TIES 2012

February 2, 2012 Leave a comment
Mats Nilsson @ TIES2012

Mats Nilsson @ TIES2012

Några dagar i Barcelona för att delta på konferensen TIES2012 (Information Technology in Education and Society) tillsammans med UNGMODs forskningsprojekt. Tre presentationer har vi bidragit med.

Det är tredje gången konferensen hålls; första gången var 1992. Andra gången 2002. Och nu alltså 2012. Intressant sätt att skapa perspektiv! Bland annat har Neil Selwyn och Betty Collis bidragit med det, genom sina keynote-föreläsningar. Liksom inte minst engagerande Punya Mishra som talar om TPACK; hur vi måste hitta funktioner i tekniken, då den sällan är utvecklad för pedagogiska syften.

Men annars är det väl, som någon uttryckte det, mest tekniken (eller exemplen) som är nya. De pedagogiska modellerna, de didaktiska frågorna, och inte minst de praktiska hindren verkar vara mer eller mindre desamma. Vilket allt som oftast hänvisas till nationella styrdokument. Till skolans tröghet. Och här någonstans så skapas en dramatisk konflikt mellan å ena sidan forskningen och praktiken – där båda parter kan känna sig nöjda med att veta bättre än “kontrahenten”. Och där båda glömmer bort det väsentliga; elevernas lärande. Relevansgörandet av utbildning. Och så vidare.

De barn som börjar skolan idag, lämnar den obligatoriska skolan om nio år. Och för deras skull vore det väl bättre att söka och söka upp möjligheter med de erbjudanden som den samtida tekniken erbjuder? (Och med det, en läsplatta är en möjlighet, inte ett hot.)

Studies of Transition States and Societies

October 17, 2011 Leave a comment

Att ta i anspråk det okända « UNGMODs

Categories: In Swedish, Publications, Research Tags:

Digitalisering – mer en fråga om skolutveckling än om teknik – Skolverket

Tankar om skolan och en digital vision

%d bloggers like this: