Archive

Archive for the ‘Inspiration’ Category

Rundabordssamtal om lärandet kvalitet i en föränderlig tid

November 27, 2012 Leave a comment

För några dagar sedan hade jag förmånen att få vara moderator för ett rundabordssamtal om lärandets kvalitet i en föränderlig tid. Samtalet var arrangerat av TänkOm, och gick av stapeln i myntkabinettets lokaler i gamla stan.

Samtalet filmades och finns att se här.

UR har också publicerat intervjumaterial på temana “Hur lär man sig bäst?” och “Hur skapas motivation och kreativitet i skolan?”

 

TIES 2012

February 2, 2012 Leave a comment
Mats Nilsson @ TIES2012

Mats Nilsson @ TIES2012

Några dagar i Barcelona för att delta på konferensen TIES2012 (Information Technology in Education and Society) tillsammans med UNGMODs forskningsprojekt. Tre presentationer har vi bidragit med.

Det är tredje gången konferensen hålls; första gången var 1992. Andra gången 2002. Och nu alltså 2012. Intressant sätt att skapa perspektiv! Bland annat har Neil Selwyn och Betty Collis bidragit med det, genom sina keynote-föreläsningar. Liksom inte minst engagerande Punya Mishra som talar om TPACK; hur vi måste hitta funktioner i tekniken, då den sällan är utvecklad för pedagogiska syften.

Men annars är det väl, som någon uttryckte det, mest tekniken (eller exemplen) som är nya. De pedagogiska modellerna, de didaktiska frågorna, och inte minst de praktiska hindren verkar vara mer eller mindre desamma. Vilket allt som oftast hänvisas till nationella styrdokument. Till skolans tröghet. Och här någonstans så skapas en dramatisk konflikt mellan å ena sidan forskningen och praktiken – där båda parter kan känna sig nöjda med att veta bättre än “kontrahenten”. Och där båda glömmer bort det väsentliga; elevernas lärande. Relevansgörandet av utbildning. Och så vidare.

De barn som börjar skolan idag, lämnar den obligatoriska skolan om nio år. Och för deras skull vore det väl bättre att söka och söka upp möjligheter med de erbjudanden som den samtida tekniken erbjuder? (Och med det, en läsplatta är en möjlighet, inte ett hot.)

Troed Troedson sjunger “flumskolans” lov

Webbstjärnan 2011

Det finns så mycket bra, så mycket inspirerande. Det händer så mycket spännande saker i Svenska skolor, där barn blir delaktiga i sitt eget skapande och nyfikna lärande. (Finns onekligen skäl att komma tillbaka till dem tematiken …)

Webbstjärnan 2011: de nominerade

Webbstjärnan 2011: de nominerade

Till exempel har nu .SE presenterat vilka årets nominerade bidrag till Webbstjärnan 2011 är. Det grundläggande kravet är att “Webbplatserna ska skapas av lag bestående av elever som på heltid studerar på svenska grundskolor eller gymnasieskolor.”, vilket sedan specificeras ytterligare ju längre in i gallringsprocessen bidragen tar sig (se Regler). 18 maj är prisutdelningen. Och självklart håller jag mina tummar för bidraget/bloggen från sonens klass!

Skolan är i kris

January 21, 2011 Leave a comment

Skolan som organisation, som myndighet, eller vad vi nu vill kalla det, är i kris. Väldigt lite av vad som sker där, är egentligen relevant. Visst, det finns värden i det – men med tanke på vilken enorm möjlighet det ligger i att ha (i princip) alla Sveriges barn samlade på en och samma plats 5 dagar i veckan, så är det lätt att se att det skulle kunna vara på andra sätt. Med ett annat innehåll. Och inte minst – och detta tror jag är den springande punkten – en annan syn på individerna där.

Jag har all respekt för alla dessa engagerade, kompetenta, inspirerande lärare som dag efter dag stödjer, hjälper och utmanar våra barn. Som ser dem som de individer de är, med de drömmar de bär på.

Sedan har vi de andra lärarna. Och skolledarna. Och tjänstemännen. Och politikerna. Som verkar drivas av helt andra motiv, än att skapa bästa förutsättningar för varje individ som befinner sig i skolan.

Det underliga är att skolan har så lite relevans. Trots att vi vet att skolan dödar kreativiteten, så fortsätter vi på den inslagna banan. Våga istället lyfta blicken mot andra sätt att tänka, skapa nya sammanhang för skolan. Visa respekt för barnen!

Tänkvärd film, med Ken Robinson!

Framtiden startar nu

December 1, 2010 Leave a comment

I alla fall verkar det som att framtiden har startat i Norge, landet där “digital kompetens” finns med som ett av fem mål (bredvid läsa, skriva, räkna och muntlig presentation) i läroplanen för den norska grundskolan. Filmen “Framtiden starter nå” från IKT senteret borde kunna fungera som en väckarklocka även för svenska lärare, skolledare, tjänstemän, politiker, föräldrar och alla andra som har tillgift att skapa så goda förutsättningar som möjligt för samtidens barn och unga i det samhälle de kommer att vara verksamma i. (Eller, så här; de barn som börjar skolan 2011 går i pension 2070. De kommer ut på arbetsmarknaden någon gång 2025.) Vi måste våga blicka framåt, istället för att krampaktigt hålla fast vid vad som varit.

Senter for IKT i utdanningen – Fremtiden starter nå

from Howie Arnstad on Vimeo.

Sedan kan jag tycka att filmen missar en central poäng med digitala medier; användaren som producent. Att kunna ta del av information på nya sätt är väl fint det, men att gå från tittare till skapare är ett i många stycken större steg än att kunna se 3D-visualiseringar.

[av ngn skum anledning lyckas jag inte bädda in film, så ni får klicka er fram …]

Opening the Box

November 29, 2010 1 comment

Opening the BoxWas today the faculty examinor for the Licentiate Thesis of Sheila Zimic [Mid Sweden University/Department of Information Technology and Media] “Opening the Box – Exploring the presumptions about the ‘Net Generation’“. (I like to see the Box as the Black Box, as holding information about what has really happened. I am not sure that that is the Box Sheila is actually thinking of …)

This is a well written and interesting thesis on the actual characteristics – if there is any – of the Tapscottian N-Geners.

One of the main results of the thesis is that the so well-known societal power structures are repeating themselves. As girls having a lower self-esteem when it comes to use of Internet. But at the same time, they are using it just as much as boys. And so on. Important piece for the challenging puzzle of better understanding och meeting the young people in the contemporary digital society. Looking forward to Sheilas future work!

Youth, technology, learning and the brain

November 23, 2010 Leave a comment

In a New York Times article, “Growing Up Digital, Wired For Distraction“, youth, technology, learning and the brain is discussed. With many interesting examples from the contemporary challenged for not just school, teachers, and parents. But also for the kids.

I cant help being a bit confused by the discussion (and research) on whether the brain develops to be something else when its carrier, the subject, plays videogames, surfs the net or writes SMSs. Well, perhaps so. But what I find so much more intriguing is the fact that the brain, and the subject, can adapt to new and completely novel situations and challenges. That we as humans can make sense of what we primarily never experienced.

Well, I think the beauty of it all, is the simple fact stated by constructivist theory/thinkers decades ago: that we make sense of the world. And consequently, that our experiences affect us, affect our thinking, affect our behavior.

Sadly, it seems like the school has a harder time to adapt, to process the new information, to be á jour. To meet not just the demands of the kids, but also to meet the demands of a changing world. Of course, there are plenty of great examples of an updated school. And even more, that should have the merit of being seen as good examples. But, still, there are all to many kids going to school day after day, year after year, not being offered what they should have the right to: being educated for the world they live, and will continue to live, in.

Framtidens kompetenser – vilka är de?

November 12, 2010 Leave a comment

Framtidskompetenser

Var igår på Rektorsakademien och deras uppstart av det mycket ambitiösa – och minst lika viktiga – projekt Framtidskompetenser. Onekligen är grundtematiken “globaliseringen ställer allt fler annorlunda krav på samhället, på både arbetsliv, utbildning, kultur och föreningsliv. Det betyder att vi tillsammans behöver utveckla och nära de kompetenser vi behöver ha i samhällskroppen” både aktuell och utmanande.

I relation till det arbete vi just nu gör i forskningsprojektet UNGMODs blir det tydligt att det många gånger är ett långt steg mellan tillgång till redskap och ett kreativt och uvecklande användande av dessa. Vilket, tänker jag mig, i hög utsträckning handlar om tillslutande strukturer (“skolan”, “lärande”, “examination”, etc.) än ett avsikligt utmanande av mänsklig kreativitet. Eller, med andra ord; vi vet väldigt mycket om förutsättningarna för att uppmuntra kreativitet, innovation, lustfyllt lärande, och så vidare. Men fortsatt ser skolan ut som den gör …

Jag kommer med stort intresse av följa projektet Framtidskompetenser.

“Ungdomar, Internet och Skolan”

October 25, 2010 Leave a comment

Ana Graviz och jag besöker Folkets Hus/Sthlm för att ta del av .se arrangemang “Ungdomar, Internet och Skolan“. Börjar med att Ellen Helsper från eukidsonline.net presenterar staplar, diagram och siffror. Och genomgående hamnar svenska barn bland de som använder mest, längst tid, bredast tillgång, etc. En intressant siffra, var att svenska barn i jämförelse med barn i andra EU-länder använder Internet minst för läxor. Tillåter mig två vägar att tolka detta; dels att (vilket är den positiva tolkningen) svenska barn sällan drabbas av den förlegade idén med läxor. Dels att (vilket är den mindre positiva tolkningen) att svenska lärare inte har svårigheter att se värden i bruket av internet. Kanske en kombination? Kanske något annat?

Men, hur tänkar man från skolhåll då? Skall bli skoj att lyssna på vad Peter Karlberg från Skolverket skall säga om någon timma …

%d bloggers like this: