Archive

Archive for the ‘In English’ Category

Doctoral position

September 20, 2013 Leave a comment

At the Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, there is now a position as doctoral student. Deadline for application is October 15th.

Information in English:

The research studies will be conducted in the field of technology enhanced learning (TEL), in particular students use of digital media in a school development environment and how digital media influence the conditions and qualities of learning. The doctorial position is part of a research project focusing on ICT (information and communication technology) and democracy, including i.e. forms for knowledge development; practices of communication and language development, and; technology support for students (and caretakers) participation and contribution. The empirical setting of the project is a school environment in Kista with multicultural character, where the development of new forms of ICT use and teaching is a core issue. The research study is hence to be focused on students’ use of ICT to develop learning in formal and informal learning settings, qualities of learning, and democracy.

Information på svenska:

Forskarstudierna kommer att ägnas åt teknikstött lärande med särskild inriktning på elevers bruk av digitala medier i en skolutvecklingsmiljö och hur digitala medier påverkar lärandets förutsättningar och kvalitet. Doktorandtjänsten är del av ett forskningsprojekt med inriktning på bruk av IKT (informations- och kommunikationsteknik) och demokratifrågor, vilket bland annat inbegriper former för kunskapsutveckling; former för kommunikation och språklig utveckling, samt; teknikstöd för elevers (och vårdnadshavares) delaktighet och medverkan. Den empiriska miljö som utgör projektets arena är en konkret skolmiljö i Kista med mångkulturell prägel, där utveckling av nya former för bruk av IKT och utveckling av undervisning är centralt. Avhandlingsarbetet skall med andra ord vara inriktat mot elevers bruk av IKT för att utveckla lärandet i formella och informella lärmiljöer, lärandets kvaliteter samt demokratiaspekter.

Methods for Analyzing Social Media

September 13, 2013 Leave a comment

The publication Methods for Analyzing Social Media, edited by Klaus Bredl, Julia Hünniger & Jakob Linaa Jensen (2013) Routledge is presented as:

Methods for analyzing social mediaSocial media is becoming increasingly attractive for users. It is a fast way to communicate ideas and a key source of information. It is therefore one of the most influential mediums of communication of our time and an important area for audience research. The growth of social media invites many new questions such as: How can we analyze social media? Can we use traditional audience research methods and apply them to online content? Which new research strategies have been developed? Which ethical research issues and controversies do we have to pay attention to? This book focuses on research strategies and methods for analyzing social media and will be of interest to researchers and practitioners using social media, as well as those wanting to keep up to date with the subject.

This book was originally published as a special issue of the Journal of Technology in Human Services.

Andra Siibak, Michael Forsman and myself has an article published here: Employing Creative Research Methods with Tweens in Estonia and Sweden: Reflections on a Case Study of Identity Construction on Social Networking Sites. (Here is the article version in J of Tech in Human Services.) The book will be available in paperback as well (2014).

The article was written within the frames of the.GTO.project.

SiibakForsmanHernwall

Article accepted

link: Journal of Youth Studies The article “Tweens negotiating identity online  – Swedish girls and boys write about their online experiences” is being accepted by Journal of Youth Studies, and will shortly be published. Authors are Kristina Abiala & Patrik Hernwall, and is written within the.GTO.project.

LuovaMä!

November 26, 2012 Leave a comment
@ Sami Heiskanen

@ Sami Heiskanen

I have been given the privilege to give a keynote presentation at the mediakasvatus.fi (Finnish society on media educaiton) seminar LuovaMä!, in Jyväskylä (2012.11.27).

I will give a presentation on the theme “Tweens constructing gender online”, based on the.GTO.project.

TIES 2012

February 2, 2012 Leave a comment
Mats Nilsson @ TIES2012

Mats Nilsson @ TIES2012

Några dagar i Barcelona för att delta på konferensen TIES2012 (Information Technology in Education and Society) tillsammans med UNGMODs forskningsprojekt. Tre presentationer har vi bidragit med.

Det är tredje gången konferensen hålls; första gången var 1992. Andra gången 2002. Och nu alltså 2012. Intressant sätt att skapa perspektiv! Bland annat har Neil Selwyn och Betty Collis bidragit med det, genom sina keynote-föreläsningar. Liksom inte minst engagerande Punya Mishra som talar om TPACK; hur vi måste hitta funktioner i tekniken, då den sällan är utvecklad för pedagogiska syften.

Men annars är det väl, som någon uttryckte det, mest tekniken (eller exemplen) som är nya. De pedagogiska modellerna, de didaktiska frågorna, och inte minst de praktiska hindren verkar vara mer eller mindre desamma. Vilket allt som oftast hänvisas till nationella styrdokument. Till skolans tröghet. Och här någonstans så skapas en dramatisk konflikt mellan å ena sidan forskningen och praktiken – där båda parter kan känna sig nöjda med att veta bättre än “kontrahenten”. Och där båda glömmer bort det väsentliga; elevernas lärande. Relevansgörandet av utbildning. Och så vidare.

De barn som börjar skolan idag, lämnar den obligatoriska skolan om nio år. Och för deras skull vore det väl bättre att söka och söka upp möjligheter med de erbjudanden som den samtida tekniken erbjuder? (Och med det, en läsplatta är en möjlighet, inte ett hot.)

“Studentexamen urholkar lärandet”

January 10, 2012 Leave a comment

Medverkar i en debattartikel idag (2012.01.10) i Sydsvenska Dagbladet, som inleds med orden:

“Att återinföra studentexamen är inget sätt att höja kunskapsnivån i skolan. Den sortens examination undergräver lärandet och missar dessutom elevernas kunskaper avseende viktiga kompetenser som samarbetsförmåga, analys, syntes och eget tänkande. Det skriver tio forskare och praktiker från skolans område.”

Läs hela artikeln här.

Artikeln är författad av: Elza Dunkels (lektor, Umeå universitet), Fredrik Andersson (rektor, Ängelholms kommun), Troed Troedson (framtidsanalytiker, Paradigmmäklarna), Emma Rosén (gymnasielärare, Nacka kommun), Kristina Björn (kvalitetschef, Tänk om), Johan Nordlander (lektor, Umeå universitet), Daniel Lundqvist (skolledare, Nacka Kommun), Hans Renman (VD, Tänk om), Fredrik Svensson (Rektorsakademien utveckling) samt mig själv.

 

Abstracts accepted for the TIES2012 conference

November 7, 2011 Leave a comment

The UNGMODs research project has two abstracts for the TIES2012 conference in Barcelona (Feb 2012) accepted. The conference theme is “III European Conference on Information Technology in Education and Society: A Critical Insight”. The abstracts are The locked cabinet – On access to pupils use of digital media (Mats Nilsson) and Young People as Co-Researchers in Developing Digital Media Use in Swedish Public School (Ana Graviz & Patrik Hernwall).

%d bloggers like this: