Home > In Swedish, Reflections, Research > #skolplikt

#skolplikt

#skolplikt

#skolplikt

Skolan är en oerhört spännande plats, med fantastiska möjligheter. Men också en arena för allsköns kritik, mer eller mindre initierad. Har samlat min bild av skolan i några texter, som förhoppningsvis kommer att bilda en sammanhållen helhet. Mitt försök att bidra till en mer grundad diskussion om skolan.

Dessa texter, med den övergripande rubriken Skolplikt, finns att läsa på skolplikt.weebly.com. Du är hemskt välkommen att läsa och kommentera, kritisera och ifrågasätta.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: