Archive

Archive for November, 2012

UR om motivation, kreativitet och lärande

November 28, 2012 Leave a comment

UR har publicerat intervjumaterial på temana “Hur lär man sig bäst?” och “Hur skapas motivation och kreativitet i skolan?” Dessa intervjuer genomfördes i samband med Tänk Om!s rundabordssamtal i november. Jag dyker upp där, tillsammans med Kristina Björn, Caj Malmros, Anna Kaya, Ann- Marie Körling och Trevor Dolan, och säger några ord …

Categories: Uncategorized

Gyllene tider för e-samhället

November 28, 2012 Leave a comment

I mitten av november arrangerade KommITS och Sambruk sin årliga konferens, den här gången i Halmstad och med titeln “Gyllene tider för e-samhället“.

Som inbjuden talare fick jag möjlighet att knyta av till UNGMODs forskningsprojekt, med lite tankar om digital kompetens, lärandet … “Tv-tittaren som blev en datoranvändare – om barn, datorer och (behovet av) en flexibel digital kompetens”.

Underlaget till presentationen finns att se här:

Rundabordssamtal om lärandet kvalitet i en föränderlig tid

November 27, 2012 Leave a comment

LuovaMä!

November 26, 2012 Leave a comment
@ Sami Heiskanen

@ Sami Heiskanen

I have been given the privilege to give a keynote presentation at the mediakasvatus.fi (Finnish society on media educaiton) seminar LuovaMä!, in Jyväskylä (2012.11.27).

I will give a presentation on the theme “Tweens constructing gender online”, based on the.GTO.project.

%d bloggers like this: