Home > In Swedish, Research > NFPF/NERA2012

NFPF/NERA2012

På besök i Köpenhamn för NFPF/NERAs årliga kongress, som de benämner konferensen. Årets temat är “Everyday life, education and their transformations in a Nordic and globalized context“.

UNGMODs kommer att göra två presentationer:
Helena Bergström & Patrik Hernwall: “A semiotic analysis of young peoples multimodal figurations” [prezi]
Ana Graviz & Patrik Hernwall: “Pupils multimodal figurings of a school assignment” [prezi]

Båda dessa rör förutsättningarna för att analysera multimodala gestaltningar. Medan den senare diskuterar vilka kvaliteter det går att finna i unika multimodala gestaltningar, har den förra ambitionen att utveckla en modell för en sådan analys. Där det väsentliga är att kunna kommunicera gestaltningars komplexitet och deras kvaliteter.

Dessa två exempel bygger på empiri hämtad från UNGMODs två partnerskolor Broängsskolan och Tumba gymnasium. Här har vi arbetat med olika typer av kreativa metoder, för att komma nära elevernas uttryck. Bland annat har vi haft metodkurser med ungdomarna, workshops och följt reguljär undervisning. Vi har också i dialog med lärare och elever arbetat fram arbets- och redovisningsformer för deras skolarbeten. Allt med fokus på att inkludera multimodal gestaltning och uppmärksamma dess komplexitet/kvaliteter.

Utöver dessa två presentationer, kommer jag även att göra en presentation utifrån empiri från the.GTO.project, på temat “The image in the construction of gendered identity online among tween girls” [prezi]. Denna presentation bygger på en artikel med samma namn …

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: