Home > In Swedish, Presentation > IT i skolan

IT i skolan

Skall idag hålla en presentation på Computer Swedens konferens om IT i skolan. Temat för min presentation blir “tankar om lärande”. Hoppas kunna lyfta blicken från ett ibland närsynt skådande av teknikens fördelar (eller nackdelar), till egentligen mer väsentliga frågor – åtminstone som jag som pedagog tycker. Som vad som är skolans uppdrag, om hur lärandets villkor är sammanflätade med (makt)strukturer, om den helt avgörande betydelse redskap har för vårt uppfattande av världen – och oss själva.

Presentationen “Tankar om lärande” on Prezi.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. February 16, 2012 at 6:02 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: