Home > In Swedish, Reflections > Konsten att relevansgöra

Konsten att relevansgöra

Dan Frendin på Stagneliusskolan visar ett sätt att tänka kring skola och lärande som väl borde vara en självklarhet. I grund och botten är det inte en fråga om varken slänga ut läroböcker, eller att använda Facebook, eller datorer, eller att arbeta i grupp. Det handlar snarare om att Dan Frendin relevansgör skolarbete och arbetsuppgifter. Lovvärt. Och även om Dan Frendin inte är ensam om att arbeta på detta sätt, är det såpass annorlunda att det skapar nyheter. Skrämmande, om man tänker så. Bättre då att tänka på annat sätt, som t.ex. att Dan Frendin och hans elever visar hur skolarbete kan relevansgöras.

Dan Frendin, Stagneliusskolan

Dan Frendin, SVT 2011.11.30

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: