Archive

Archive for December, 2011

SETT-dagarna

December 9, 2011 Leave a comment

I april 2012 kommer SETT att arrangeras i Kistamässan. Jag är en av de som kommer att tala på mässan, sannolikt med utgångspunkt i UNGMODs forskningsprojekt. På hemsidan för SETT beskrivs arrangemanget i följande ordalag:

Skandinavien får nu en alldeles egen mässa inom området det innovativa och moderna lärandet. Detta i en tid då tillgången till Internet håller på att i grunden förändra skolans och lärares förutsättningar och där skolans personal behöver mötas för att utbyta idéer och tankar kring framtid och lärande. Men också för att diskutera hur digitala verktyg av olika slag kan bidra till förbättrat lärande och ökade resultat. Bakom mässan står Kistamässan och Rektorsakademien Utveckling.

En av arrangörerna, Fredrik Svensson, Rektorsakademien, skriver om arrangemanget på sin blogg.

 

 

Konsten att relevansgöra

December 1, 2011 Leave a comment

Dan Frendin på Stagneliusskolan visar ett sätt att tänka kring skola och lärande som väl borde vara en självklarhet. I grund och botten är det inte en fråga om varken slänga ut läroböcker, eller att använda Facebook, eller datorer, eller att arbeta i grupp. Det handlar snarare om att Dan Frendin relevansgör skolarbete och arbetsuppgifter. Lovvärt. Och även om Dan Frendin inte är ensam om att arbeta på detta sätt, är det såpass annorlunda att det skapar nyheter. Skrämmande, om man tänker så. Bättre då att tänka på annat sätt, som t.ex. att Dan Frendin och hans elever visar hur skolarbete kan relevansgöras.

Dan Frendin, Stagneliusskolan

Dan Frendin, SVT 2011.11.30

%d bloggers like this: