Archive

Archive for November, 2011

Skolarbete borde väl ske i skolan?

November 23, 2011 Leave a comment

Skolchef Jonatan Block blev nyligen intervjuad i DT angående läxor. Den talande titeln på artikeln är “Föräldrar ska inte leka skola”. Tyvärr vågar han dock inte ta ställning mot läxor, utan försöker komma runt problemet genom att prata om “roliga” hemarbeten där barn och vuxna kan samlas. Där bakning skulle vara ett sådant exempel. Tillåt mig tvivla.

Det huvudsakliga problemet, som Jonatan också understryker, att den avgörande faktorn för hur barnen/eleverna klarar målen är moderns utbildningsbakgrund kommer man inte förbi genom att kalla läxor hemarbete, eller roliga. Fortsatt kvarstår att det avgörande är föräldrarnas engagemang. Och dessutom presenterar skolchef Block ett relativt könsmärkt område som bakning.

Med all respekt Jonatan: Stryk läxor helt och hållet! “Roligt” är alldeles för subjektivt. Och alldeles för många föräldrar skulle aldrig ta sig tid att baka med sina barn – hur roligt någon annan må tycka att det är. Nä, skolan måste ta sig ansvar. Skolarbete i skolan.

Glöm inte den gamla parollen: 8 timmars arbete, 8 timmars fritid, 8 timmars hvila. Varför gäller inte detta även barnen!? När vi dessutom vet att lärande likväl som övning och repetition också behöver utrymme för eftertanke, reflektion och tid ifrån. Om inte annat för att hålla kvar lust och engagemang.

sydsvenskan: Skola utan läxor

November 8, 2011 Leave a comment

I mitten av oktober hade sydsvenskan en intressant artikel om läxor – eller snarare inte läxor. En skola där man tagit bort läxorna. Varför? “Barnen skulle få jämlika villkor i sitt lärande. Både lärare och barn skulle slippa stress, kunna gå hem från sitt arbete och faktiskt vara lediga. Och det skulle vara rättvist: vuxna aldrig skulle acceptera att dag efter dag gå från sitt arbete med extrajobb med sig hem.”

Detta samtidigt som det inte finns några egentliga argument för läxor, gör att man ju måste undra. Undra, varför elever fortsatt utsätts för läxor. Finns det över huvud taget några grundade argument för läxor? Jag tvivlar … (och nej, inte heller här på sydsvenskans chatt om läxor finner jag några argument för, snarare ekon av fördomar och snäva föreställningar …)

 

 

Categories: In Swedish, Reflections Tags: ,

Abstracts accepted for the TIES2012 conference

November 7, 2011 Leave a comment

The UNGMODs research project has two abstracts for the TIES2012 conference in Barcelona (Feb 2012) accepted. The conference theme is “III European Conference on Information Technology in Education and Society: A Critical Insight”. The abstracts are The locked cabinet – On access to pupils use of digital media (Mats Nilsson) and Young People as Co-Researchers in Developing Digital Media Use in Swedish Public School (Ana Graviz & Patrik Hernwall).

%d bloggers like this: