Home > In Swedish, Reflections > Så fel det kan bli

Så fel det kan bli

ge mig en iPhone

ge mig en iPhone

Idag har Computer Sweden/IDG en artikel om datormiljöerna i Stockholms skolor, och framför allt vilka ramar som avtalet med Volvo IT skapar. Så här står det (bl.a.) i artikeln:

Det som sätter käppar i hjulen är Stockholms
stora outsourcingavtal med Volvo IT.
I huvudstaden kostar det helt enkelt för mycket
att förse varje elev med en egen dator.

 – En satsning på var sin dator till eleverna
kräver som jag ser det en förändring av avtalet,
säger Mats Östling, konsult som tidigare arbetat
som skol-it-strateg i Stockholms stad.

Vad stod det, egentligen? Vad är det konsult Mats Östling säger? Att avtalet med Volvo IT “sätter käppar i hjulet” för IT-satsningar i Stockholms skolor! Och att det, med nuvarande avtal, kostar för mycket att förse Stockholm stads elever med det kanske mest kraftfulla lärredskap som någonsin existerat.

Stockholms unga hamnar helt enkelt efter, när kommun efter kommun runtom i Sverige – och inte minst land efter land runtom i världen – gör allt mer för att stödja ungas lärande. Vilket inte skrivs prov, tentor, närvarokontroll, betyg. Utan lärande – denna grundbulten i mänsklig utveckling – skrivs motivation, inspiration, meningsfullhet, relevans. Vilket Martin Hugo beskriver i en intressant artikel från Pedagogiska Magasinet/lärarnas nyheter.

Och här blir det s.k. outsourcingavtalet med Volvo IT helt meningslöst, helt utan relevans. Helt enkelt för att det inte har den flexibilitet som krävs för ett samtida relevant lärande. Ett lärande som bygger på nyfikenhet, som bygger på att tekniken kan vara ett stöd, som bygger på samarbete och undersökande.

Advertisements
 1. November 22, 2011 at 11:37 am

  Alla stockholmare kunde erhålla gratis datorer!

  71 250 kronor är priset för varje dator i det av Stockholms stad undertecknade IT-avtalet för en femårsperiod från och med 2010.
  Då ingår 12 500 för datorns driftkostnad under perioden. Samt nu kostnaden av emailavtalet.

  En hygglig portabel 11 tums dator med hårdisk kan man köpa för ungefär 2 500 kr. Man får då en lättanvänd praktisk dator med ett bra operativ och grundprogram för detta låga pris.

  Det ger 28 elever möjlighet att erhålla en dator, istället för en per elev.

  Då man inhandlar 44 000 datorer till detta priset, kan man beräkna hur många som skulle kunna få en dator om man i stället använde sig av en ovanstående 11 tumsdatorer.

  Ett enkelt räkneexempel ger följande resultat 28 * 44 000 = 1 230 000.

  Över en million elever kan då erhålla datorer ifrån Stockholms stad!

  Eftersom det endast finns 80 000 elever så kan alla invånarna i Stockholm erhålla en dator, plus samtliga invånare i kommunerna utanför Stockholm! Tänk dig att uteliggarna kan surfa med sin gratis erhållna dator på “wifi”-ställen i storstadsregionen efter arbete och bostad! Vilken glädje för alla våra kära på ålderdomshemmen som kan hålla kontakt med sina barnbarn och barnbarns barn!

  Varför byter och slänger Stockholms stad 44 tusen datorer som står på olika skolor i Stockholmsområdet mot nya? När man kan återanvända dessa och få 88 000 datorer istället? Eller att köpa billigare läsplattor eller små datorer/notebooks så att samtliga 128 000 elever och anställda kan erhålla dessa datorer.

  Skrotar man alla bilar när man köper nya?

  Slänger man alla läroböcker när man köper nya läroböcker?

  Skall vi inte eftersträva ett hållbart samhälle där vi inte slösar med våra resurser utan använder precis bara det vi behöver för att få vardagen att fungera ekonomiskt och praktiskt.

  Varför skrives dessa avtal ?

 2. patrikhernwall
  November 22, 2011 at 11:48 am

  Onekligen tankeväckande, Lasse! Skrämmande siffror. Och en skrämmande cynisk verklighet bakom, där våra barns lärande blir underordnat prestige, kamaraderi, profit, …

  Att det blivit totalknas i den här upphandlingen är väl alla överens om – åtminstone alla som har en inblick i, eller ansvar för, skolans värld. Riv upp det, köp ut Volvo IT, och börja om från början.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: