Home > In Swedish, Reflections > Oystein Johannessens blog: Er norsk IKT-satsing et eksperiment og en ren toppstyrt sak?

Oystein Johannessens blog: Er norsk IKT-satsing et eksperiment og en ren toppstyrt sak?

Oystein Johannessens blog: Er norsk IKT-satsing et eksperiment og en ren toppstyrt sak?.

En intressant reflektion kring bruket av IKT i skolan, från Øystein Johannessen, som varit i hög grad aktiv bakom satsningarna på IKT och digital kompetens i den norska skolan. Han avslutar med – vilket inte behöver några ytterligare kommentarer:

“Til slutt: Jeg har sagt det mange ganger, men gjentar det gjerne: Skolens samfunnsoppdrag i det 21. århundre krever at IKT er innvevd i alle deler av skolens virksomhet. Dette stiller krav til ALLE. Hvis skolen skal fylle sitt ansvar for å forberede elevene på deres gjerning i arbeids- og samfunnsliv, der IKT gjennomsyrer alle domener, må IKT være med på lasset. Som et middel for å nå våre mål, ikke som et mål i seg selv og selvsagt ikke for enhver pris.”

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: