Home > In Swedish, Reflections > Låt inte barnen vara it-lärare – IDG.se

Låt inte barnen vara it-lärare – IDG.se

“Ann-Britt Enochsson skriver inte under på något av de vanliga påståendena om datorundervisningen i vanliga skolor – som att eleverna kan mer om datorer än lärarna. Hennes undersökningar nyanserar bilden på det sätt som brukar irritera dem som tror sig veta hur det är.”

En intressant intervju med Ann-Britt Enochsson i ComputerSweden/IDG.se, om myter om vad barn kan – och sanningar om hur mycket mer lärare kan lära sig.

Låt inte barnen vara it-lärare – IDG.se.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: