Archive

Archive for May, 2011

Digitalisering – mer en fråga om skolutveckling än om teknik – Skolverket

Digitalisering – mer en fråga om skolutveckling än om teknik – Skolverket.

Doktorand Martin Tallvid om skolans digitalisering och utveckling, med Falkenberg och 1-till-1 satsningar där som exempel.

Låt inte barnen vara it-lärare – IDG.se

“Ann-Britt Enochsson skriver inte under på något av de vanliga påståendena om datorundervisningen i vanliga skolor – som att eleverna kan mer om datorer än lärarna. Hennes undersökningar nyanserar bilden på det sätt som brukar irritera dem som tror sig veta hur det är.”

En intressant intervju med Ann-Britt Enochsson i ComputerSweden/IDG.se, om myter om vad barn kan – och sanningar om hur mycket mer lärare kan lära sig.

Låt inte barnen vara it-lärare – IDG.se.

the Invisible Girl: article proposal accepted

Today I got notice that my article proposal for the interesting book/project “the Invisible Girl” (Department of Applied Educational Studies, Umeå University) has been accepted. Will draw on experiences from the.GTO.project, and describe how tween (app. 10 to 14 years old) girls construct gendered identity in online environments. At least that is the plan …

Tankar om skolan och en digital vision

Skolan blir allt bättre

Fredrik Karlsson berömmer skolan (Dn 2011.05.11)

Fredrik Karlsson berömmer skolan (Dn 2011.05.11)

För ett par dagar sedan hade läraren Fredrik Karlsson en längre artikel om sin syn på den svenska skolan publicerad i DN (“Skolan blir bara bättre och bättre“). Hans huvudpoäng är att skolan blir bättre och bättre. Naturligtvis är det så. Karlsson hänvisar inte minst till hur Lpo94 skapade nya och bättre förutsättningar för att bedriva en humanistiskt inriktad skola. En viktig poäng, som ju samtidigt visar på kvaliteterna i Lpo94.

Det är bra att en lärare ges utrymme att beskriva sina erfarenheter och sina perspektiv. Hoppas att fler gör det, och inte minst att fler tillåts göra det. Och kanske nyansera bilden ytterligare, för det Fredrik Karlsson beskriver är den goda skolan, den fungerande skolan. Hans perspektiv på skolans kvaliteter delar jag. Men med tillägget, möjliga kvaliteter. För samtidigt vet vi ju att det är så många elever som vantrivs i skolan, för att de blir bemötta på allt annat än ett humant sätt. Elever vars prestationer inte uppmärksammas, av en eller annan anledning (trötta lärare?; svag ledning?; …).

Karlsson är kritisk mot den nuvarande skolpolitiska debatten och inriktningen. Inte minst hur Jan Björklund med illa underbyggd retorik framhärdar i inte bara att skolan blivit allt sämre (som Karlsson uppmärksammar i sin kritik av Björklund). Utan också i en kunskaps- och människosyn som inte har någonting alls med humanism att göra. Till skillnad från det som Fredrik Karlsson beskriver – en humanism där individen och hennes intressen och förutsättningar blir sedda och bekräftade.

Ja, jag håller med dig Fredrik Karlsson: skolan har blivit allt bättre. (Skamligt vore det väl annars …) Men det betyder inte att den är bra, eller att den är på rätt väg i nuläget. Skolan och inte minst den skolpolitiska debatten saknar, vill jag påstå, en vision om framtiden, en idé om vilken typ av kunskaper och kompetenser elever (barn!) behöver idag, för att vara attraktiva, för att vara rustade, för att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden när de slutar skolan. Vilket kan betyda allt från i morgon till 15-20 år i framtiden; de elever som börjar skolan till hösten kommer ut på arbetsmarknaden någon gång 2025-2030. Var är visionen om vad som behövs då? Och var är visionen om hur man (skolan, lärare, elever) når dit?

Så, Fredrik Karlsson och alla andra i och utanför skolan. Alla ni som träffar barn/elever i er vardag. Fortsätt arbeta utifrån en humanistisk grundsyn. Och låt den präglas av ett engagemang för elevens, för individens, bästa både här och nu, och i framtiden.

Troed Troedson sjunger “flumskolans” lov

Webbstjärnan 2011

Det finns så mycket bra, så mycket inspirerande. Det händer så mycket spännande saker i Svenska skolor, där barn blir delaktiga i sitt eget skapande och nyfikna lärande. (Finns onekligen skäl att komma tillbaka till dem tematiken …)

Webbstjärnan 2011: de nominerade

Webbstjärnan 2011: de nominerade

Till exempel har nu .SE presenterat vilka årets nominerade bidrag till Webbstjärnan 2011 är. Det grundläggande kravet är att “Webbplatserna ska skapas av lag bestående av elever som på heltid studerar på svenska grundskolor eller gymnasieskolor.”, vilket sedan specificeras ytterligare ju längre in i gallringsprocessen bidragen tar sig (se Regler). 18 maj är prisutdelningen. Och självklart håller jag mina tummar för bidraget/bloggen från sonens klass!

%d bloggers like this: