Archive

Archive for April, 2011

Läxor – igen …

April 29, 2011 1 comment

Media har de senaste dagarna haft en del om läxor. SVT har gjort några underliga jämförelser mellan hur mycket tid barn i Sverige och barn i Portugal (eller vad det nu var) lägger på matteläxor. Eller hur det nu var. Det väsentliga är inte detaljerna. Det väsentliga är att debatten grundas på en underliggande retorik om att förekomsten och inte minst omfattningen av läxor skulle vara en indikator på kvalitet, på engagemang och på duktiga och framgångsrika elever.

Som jag varit inne på tidigare, så är det svårt att finna några som helst vettiga argument för läxor. Läxor har den effekten att den upprätthåller maktstrukturer, hierarkier och inte minst barnets underordnade position.

Den skola som känner sig nödgad att skicka med barnen läxor hem, har misslyckats. Skolans verksamhet skall bedrivas i skolan, med de resurser, stöd och kompetenser som finns där. Hemmet och fritiden skall vara just det.

Och det finns inget i vare sig läroplaner, styrdokument, eller annat, som ger stöd för läxor. Så, igen; låt barnen slippa!

Categories: In Swedish, Reflections Tags: ,
%d bloggers like this: