Home > In Swedish, Publications > “Att ta i anspråk det okända – mot en flexibel digital grammatik”

“Att ta i anspråk det okända – mot en flexibel digital grammatik”

I dagarna har artikeln “Att ta i anspråk det okända – mot en flexibel digital grammatik”, som i hög grad bygger på det teoretiska ramverket kring UNGMODs forskningsprojekt, blivit accepterad för publicering i skriftserien Utbildning & Lärande vid Lärarutbildningen, Högskolan i Skövde.

Bl.a. skriver jag:

En flexibel digital grammatik, som tar avstamp i brukarens kreativitet, behöver därför stödja det oväntade och det oförutsägbara. Vilket i första hand är ett perspektiv på människan och hennes förmågor, snarare än tekniken och dess användande. Att betrakta digitala medier som en funktion i människans vardag, är ett annat fokus än att i förhand definiera en uppsättning mer eller mindre mekaniska handhavanden i en tradition av datorkörkort vilka sedan ligger till grund för betygsättning.

Tidskriften går att beställa från Utbildning & Lärandes hemsida. Planerad från tryckpressarna i maj, 2011.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: