Archive

Archive for March, 2011

“we don’t need better schools, we need to change the school”

Will Richardson at TEDxNYED March 2011 on the need to change a system that no longer holds any relevance for the kids going to school: “Do we want our kids being prepared for their futures by a system that hasn’t fundamentally changed in 125 years?” Kids today learn in networks, making real the Pierre Lévy idea of “collective intelligence”.

Nanook wants change!

Från TEDx Youth@Göteborg i Oktober 2010; Nanook Håkanson har en vision.

“Skolan saknar tydlig vision” – Computer Sweden

March 22, 2011 4 comments

Jag har fått möjligheten att uttala om mig om skolan i Computer Sweden (intressant att se sig själv tolkad från ett annat perspektiv!). “Skolan saknar tydlig vision” – Computer Sweden.

Jag vet att det finns många kompetenta lärare runtom i Sverige. Och spännande satsningar, utvecklingsprojekt, och en massa annat som kommer många svenska barn tillgodo. Hoppas jag inte trampar någon av er på tårna. Snarare är min förhoppning att fler svenska barn/elever skall få komma till en skola som är stimulerande, som är bejakande, som är uppmärksam. Något som tusentals och åter tusentals barn saknar idag.

“Barn ska inte ansvara för barns trafiksäkerhet” – Nyheter P4 Radio Stockholm | Sveriges Radio

March 18, 2011 1 comment

Trafikkontoret Stockholm har tagit sitt ansvar och vill lägga ner skolpoliserna: “Barn ska inte ansvara för barns trafiksäkerhet” – Nyheter P4 Radio Stockholm | Sveriges Radio.

Trafikplaneringschefen Stefan Torsell säger till P4 Radio Stockholm:

12-13-åringar ska inte ansvara för trafiksäkerheten vid skolor säger han.

– Det är de vuxnas ansvar. Det är inte barnens ansvar. Barn ska inte ta ansvar för andra barns säkerhet i trafiken.

Helt rätt. Argumenten om att det inte sker några olyckor där det står skolpoliser, som t.ex. Ann-Marie Bergman kontaktlärare för skolpoliserna i Bromma häver ur sig, visar hur katastrofalt ogenomtänkt systemet med att barn skall agera som trafikväktare är.

Visst behövs barns perspektiv på trafiken, och inte minst för att öka barns säkerhet i trafiken. Men skolpoliserna agerar inte på barnens villkor, de användas som kilar in i en vuxenvärld de på inget sätt har kontroll över. Bilismen är ett problem, och ofta ett stort problem i skolors närområde. Det är vuxenvärldens ansvar att lösa det – förhoppningsvis genom att lyssna på barnen.

Tänk vilket fruktansvärt ansvar som skulle falla på det barn som står skolpolis, när väl en olycka sker!

Vägverket hade för något decennium sedan en satsning, i samarbete med Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, som hette Forska och lära i närsamhället. Där var utgångspunkten att trafiksituationen skulle förändras för att på så sätt öka barnens säkerhet och trivsel. Genom att involvera barnen i forskningen, inte minst genom att stödja deras eget undersökande arbetssätt, skedde en rad mycket intressanta och betydelsefulla förändring.

Med en passning till Trafikkontoret; involvera barnen i trafiksäkerhetsarbetet och var beredda att bygga om trafikmiljön i och kring Stockholms skolor. På det sättet kommer garanterat trafiksäkerheten och vuxenvärldens medvetande om trafikens risker att öka.

#merkateder

Webbplatsen merkateder.se samlar och sammanställer vad som sker på #merkateder. Underbart engagemang kring en oändligt viktig fråga: hur skall skolan utvecklas för att möta de behov och krav som samtidens barn och unga har.

Categories: In Swedish Tags: ,

Katedern som symbol [Elza Dunkels blogg]

På sin blogg Nätkulturer diskuterar Elza Dunkels senaste dagarnas mediala uppmärksamhet kring Björklunds underliga uttalande om katederundervisning: Katedern som symbol.

Elza har många viktiga poänger i sin artikel. Läs den!

Björklund däremot? Som skolminister visar han gång på gång att skola, lärande och barns utveckling vet han föga om. En nostalgisk populist, av värsta sorten. Våra barn förtjänar något bättre – våra barn behöver något bättre.

Kolla här vad folk tycker #merkateder, eller direkt Johan Groths sida.

Graviz & Hernwall: Young people as co-researchers in developing digital media use in Swedish public school

Graviz & Hernwall: Young people as co-researchers in developing digital media use in Swedish public school.

Today Ana Graviz and myself did a presentation at the NERA2011 congress in Jyväskylä, on data from the UNGMODs research project. The presentation, available on prezi (the link above), is based on our co-operation with pupils from a secondary school and how they where introduced to research by way of a crash course in research methods. And, in the end, to become our co-researchers in the UNGMODs research project.

%d bloggers like this: