Home > In Swedish, Publications > Skola, elevers lärande, och it-byråkrati

Skola, elevers lärande, och it-byråkrati

Istället för att kritisera andra lösningar, borde Stockholms stads IT-direktör Anette Holm kanske fokusera på hur det går att utvinna någon form av kvaliteter för den ojämförligt största gruppen användare av deras system; eleverna. Eller varför inte näst största gruppen; lärarna. Som det är nu, är systemet slutet i begreppets alla betydelser, där nuvarande lösning blir ett hinder för pedagogisk utveckling och pedagogisk kvalitet. Skol-pc mer än öppenhet – Computer Sweden.

Och, nej, lösningen är inte ett öppet system. Vi tror på skola och elever – Computer Sweden (Leif Eriksson cio, Täby kommun). Däremot är det en lösning som tar utgångspunkt i användarnas behov, och som har en tilltro till användarnas kompetens.

En it-strategi måste ju ha som utgångspunkt att tillåta progressiva lärare att nyttja it på ett kreativt sätt. (Nu används inte sällan denna kreativitet till att kringgå stelbenta strukturer.) För, jag tror inte att varken Anette Holm eller Leif Eriksson, eller någon annan it-strategi på kommunal (eller annan) nivå kan föreställa sig de möjligheter till pedagogisk-didaktisk utveckling som ligger i digitala medier. Låt elever och lärare tillsammans utforska möjligheterna, och ge dem allt upptänkligt stöd – det behöver de! Snälla!

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: