Home > In Swedish, Reflections > IT-ministern chattade

IT-ministern chattade

Anna-Karin Hatt

Anna-Karin Hatt

Igår måndag chattade Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt på DN.se. Hennes uttalade mål är att Sverige skall bli “bäst i världen på IT”. Inte utan att man känner ett visst eko från Carl Bildts dagar i mitten av 1990-talet. Han var tidigt ute med sina visioner – vilka det visade sig var svårt att få en bredare politisk uppslutning kring. Idag är situationen en annan; idag ligger Sverige efter på en rad områden. Att vi har en bred utbyggnad av infrastruktur, säger väldigt lite om innehåll, kvalitet, användning, och så vidare.

Ett område som verkligen ligger efter, är skolan. Vilket inbegriper allt från förskola till universitetsutbildning. Visst finns det undantag. Men i grund och botten handlar det inte om varken statistik, lysande exempel eller eldsjälar. Det handlar istället om generationer efter generation av svenska barn och ungdomar som inte får skolans stöd för att utveckla samtida och framtida relevanta kunskaper, eftersom de i skolan inte har tillgång till IT som redskap i lärandeprocessen.

Eller som Hatt skrev på chatten:

Svenska ungdomar är internationellt sett bra på att chatta och messa men i skolan behöver de få lära sig använda IT för mer kvalificerade uppgifter! Där ligger svenska ungdomar under OECD-genomsnittet.

Ja, chatta och messa är svenska ungdomar “bra” på – även om det här sannolikt är en sammanblandning av kvantitet (statistik) och kvalitet (innehåll). Må så vara. Det centrala är att svenska barn och ungdomar hamnar allt längre efter i internationella jämförelser. Och här är det rimligt, i allra högsta grad, att anta att det är ett helt avgörande samband mellan kvantitet (omfattning av användande av IT i skolan) och kvalitet (kompetenser i bruk av IT som svenska elever utvecklar i skolan).

Ja, skolan behöver förändras. Våra barn och unga behöver det; det är ju deras framtid som skolan lägger grunden till. Lite större ansvar från ansvariga politiker, tjänstemän och praktiker borde vi väl kunna förvänta oss då!

Chattrum 1 – DN.SE.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: