Home > In Swedish, Reflections > ”Inte sannolikt hitta felaktiga betyg vid en prövning” – DN.SE

”Inte sannolikt hitta felaktiga betyg vid en prövning” – DN.SE

Läs Leif Davidssons replik (Davidsson var utredare av frågan om elevers möjligheter att ompröva beslut)! Mycket bra! Har en grundläggande respekt för eleven, som är helt avgörande för en trovärdig skola.

“Mitt förslag har utgångspunkten att betygssättning är ett myndighetsbeslut och bör kunna omprövas på samma sätt som andra myndigheters beslut. Därigenom stärks elevens rättssäkerhet. Den omprövning, som jag föreslagit, innebär att det är lärarens betygsunderlag som ska granskas och värderas i förhållande till kursplanernas kunskapskrav. Inte att eleven ska behöva visa sina kunskaper på nytt.”

Att man ens skall behöva säga detta, är inget annat än tragiskt.

”Inte sannolikt hitta felaktiga betyg vid en prövning” – DN.SE.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: