Home > In Swedish, Reflections > “Visst kan man köra öppet” – Computer Sweden

“Visst kan man köra öppet” – Computer Sweden

Att detta skall vara en nyhet är egentligen djupt oroande. Självklart borde detta vara normen; ett redskap som är i ständig utveckling skall naturligtvis inte styras av en central administrativ enhet! Här är Stockholms stad det absoluta exemplet på ett totalt mentalt haveri; den största användargruppen för stadens nätverk (eleverna) och den näst största (lärarna) blir inte ens begränsade i sitt användande. De blir direkt handikappade, direkt obstruerade, från att kunna göra ett vettigt arbete.

Utvecklingen av kreativitet kräver en öppen och tillåtande, samtidigt stödjande och flexibel, miljö. Digitala medier har till sin “natur” denna karaktär. En central IT-administration har det definitivt inte. Tänk om Stockholm! Och när ni gör det, utgå från kunderna, medborgarna, de verksamma. Och låt administrationen/supporten vara just det; ett stöd för verksamheten.

“Visst kan man köra öppet” – Computer Sweden.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: