Home > In Swedish, Reflections > Behövs en noll-vision för skolan

Behövs en noll-vision för skolan

Trafikverket har sin noll-vision; inga dödade eller allvarligt skadade i trafiken. Och det satsat enorma summor på att göra vägar, trafikmiljöer och bilar säkrare. Det byggs cykelbanor och cykelstråk, och allt vad det kan heta. Planlösningar, mitträcken, säkerhetszoner. Här värdesätts, med rätta, medborgarnas säkerhet.

Är det inte dags för en noll-vision även för skolan; att inga barn skall få utsättas för hot eller kränkningar i skolan! Skolan är ju, liksom vägarna, ett statligt ansvar. Var finns då motsvarande insatser för att säkra de unga medborgarnas säkerhet? När det görs satsningar på trafikområdet, är dessa väl underbyggda i forskning, gedigna utvärderingar, helt enkelt grundat i etablerad kunskap. Så alldeles för sällan i skolan. Var finns motsvarande engagemang för skolan? Och framför allt, var finns motsvarande engagemang för barnen?

Barn som kränks i skolan, blir många gånger kränkta för livet. Det behövs en noll-vision. Med trygga barn, med trygga elever, ökar naturligtvis möjligheterna till en pedagogisk-didaktisk verksamhet värd namnet.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: