Home > In Swedish, Reflections > Pojkar missgynnas i betygssättning – Ekot | Sveriges Radio

Pojkar missgynnas i betygssättning – Ekot | Sveriges Radio

Egentligen bara en bekräftelse på godtyckligheten i betygssättning. Eller kanske, uttryckt på ett annat sätt, att om du ser ditt betyg som ett viktigt dokument så se till att visa dig från din bästa sida. Vilket bara delvis har att göra med de kriterier som skall betygsättas: se också till att, som en flicka i inslaget uttrycker det, “smöra för lärarna”. Vilket ju också är vad som sägs i kommentaren från Skolverket (se länken nedan).

Sedan är det intressant att man återigen framhåller en hierarkisk maktstruktur (genus), men så totalt missar många andra. För, handen på hjärtat, det är väl ingen överraskning att betygssättning upprätthåller redan etablerade könsstrukturer. Men hur ser det ut med sådana komplexa kategorier som klass och/eller etnicitet? Och vad sker när dessa samvarierar? Gå djupare i analysen! Vilket inte minst handlar om skolan som en vidmakthållare av redan befintliga maktstrukturer.

Det är säkert inte bara pojkarna som missgynnas vid betygssättningen …

Pojkar missgynnas i betygssättning – Ekot | Sveriges Radio.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: