Home > In Swedish, Reflections > Norge: Varannan har varit mobbad!

Norge: Varannan har varit mobbad!

I en artikel i norska VG, konstateras att varannan norsk (eller 46%) varit mobbad. Mobbning är ett av de “största samhällsproblemen”, som man skriver i artikeln.

I den här artikeln kan du också se Tine-Mari läsa upp sitt brev till förövarna.

Mobbning är en kränkning. På varje plats, i varje situation, det uppstår måste det bemötas och förhindras. Sker det bland barn, är det dubbelt allvarligt: dels för kränkningen som sådan, dels för att det utsatta barnet sällan vet vart det skall vända sig för hjälp. Barnet blir då dubbelt kränkt, när vuxenvärlden vänder ryggen åt. Vi vet om problemen; skolan kan inte få vara en plats där kränkningar sker mer eller mindre systematiskt.

Annenhver nordmann har vært mobbet | VG+ – VG Nett.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: