Home > In Swedish, Reflections > Unga vuxna behöver bättre räknefärdigheter – Finansinspektionen

Unga vuxna behöver bättre räknefärdigheter – Finansinspektionen

I en studie av Johan Almenberg, på uppdrag av Finansinspektionen (FI), påvisas ett samband mellan så komplexa storheter som individens kunskaper och livskvalitet. Självfallet är verkligheten komplex, och orsakssamband går åt många olika håll – några raka enkla linjära kausala samband är svårt att föreställa sig. Snarare just ömsesidig påverkan. Men, att det skulle råda ett samband mellan individens grundläggande färdigheter och hennes villkor nu och i framtiden måste ses som självklart. Om inte annat är det ju detta antagande som hela skolsystemet bygger på!

Glasbergen: Algebra

Glasbergen: Algebra

Däremot bör vi vara försiktiga i att just tro på enkla lösningar. Utvecklingen av individens matematiska förmåga är inte en fråga om kvantitet (antalet matematiklektioner), utan om kvalitet. Sättet som dessa matematiska färdigheter lärs ut. Men också, och väl så viktigt, vilka andra kompetenser och förmågor som behöver stärkas, för att en matematisk (ekonomisk) färdighet skall kunna utvecklas.

Med andra ord: Matematikundervisningen behöver förändras, den behöver sannolikt relevansgöras. Men framför allt gäller detta utbildningssystemet som sådant; det är långt ifrån endast inom matematikområdet som dagens unga når sämre och sämre resultat.

Lösningen är inte mer av samma. Lösningen är förändring.

Så här skriver FI i sin press-release:

Unga vuxna behöver bättre räknefärdigheter

Förmågan att räkna påverkar hur konsumenter fattar ekonomiska beslut och även vilken risk de väljer i sitt sparande.

FI har i samarbete med fil.dr. Johan Almenberg låtit undersöka räknefärdighet och finansiell förmåga hos ett representativt urval av svenska konsumenter mellan 18 och 80 år.

Resultatet visar på stora skillnader i räknefärdighet mellan olika åldersgrupper, inkomstklasser och utbildningsnivåer. Den yngsta åldersgruppen i undersökningen (18-29 år) presterar oväntat dåligt på räknefrågorna. FI anser att skolan i ökad utsträckning bör stödja nya årskullar och att det krävs folkbildande insatser för att stärka grundkunskaperna i såväl matematik som privatekonomi hos många unga vuxna.

via Unga vuxna behöver bättre räknefärdigheter – Finansinspektionen.

Se också DNs uppföljning.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: