Home > In Swedish, Reflections > Skillnaderna ökar, kvaliteten minskar, eleverna drabbas

Skillnaderna ökar, kvaliteten minskar, eleverna drabbas

I en mycket läsvärd artikel i senaste numret av Axcess (1/2011) skriver professor Inger Enkvist asvlutningsvis i debattartikeln “Chockerande om svenska skolan”:

Svenskarna har i årtionden fått höra att allt är bra. Föräldrar och allmänhet har invaggats i falsk säkerhet. Det är därför chockerande att vi inte alla fått en PISA-chock.

Vad är då detta? Jo, helt enkelt en reaktion på resultat från senaste PISA-undersökning (2009), där Sverige blivit ett exempel på sjunkande resultat, och det alarmerande behovet av att förnya, relevansgöra och utveckla skola och lärande.

Utdrag: I. Enkvist, Axess, 1/2011

Vad som är extra alarmerande är att skillnaderna mellan olika elevgrupper ökar: mellan flickor och pojkar, mellan svenska elever och elever med invandrarbakgrund, mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. Och det krävs inte något knivskarpt intellekt för att förstå vilka som gynnas och vilka som missgynnas. Även om “gynnas” naturligtvis endast är sant i relation till de som hamnar alltmer efter, som alltmer missgynnas, som alltmer hamnar utanför.

För, i slutändan, det är inte någon som gynnas av ett utbildningssystem utan relevans. Och här är det viktigt att hålla i minnet att önskan om lugn och ro, om kreativ lärmiljö, handlar mindre om ordning och reda (eller repressiva åtgärder). Utan snarare om relevans, om glädje, om att stimulera de lärande individerna.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: