Home > In Swedish, Reflections > Tematiska rundabordssamtal

Tematiska rundabordssamtal

Kan dessa Tematiska rundabordssamtal arrangerade av Näringsdepartementet och It- och regionminister Anna-Karin Hatt leda till något nytt och spännande?

Eller är det kanske så att om man skall nå målet:

Målsättningen att Sverige ska utvecklas till världens mest framgångsrika digitala samhälle ställer stora krav på att företag och myndigheter liksom det civila samhället sluter upp. En Digital agenda för Sverige är inte bara regeringens, utan hela Sveriges, angelägenhet.

så behövs just nytänkande? För vägen till “världens mest framgångsrika digitala samhälle” kräver en hel del – inte minst i termer av “IT och utbildning” och “Digital kompetens”, vilket är två av temana för samtalen under våren. Dagens utbildningssystem är i trängande behov av uppdatering, av relevansgörande, av en adekvat placering i samtid/framtid.

Advertisements
Categories: In Swedish, Reflections
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: