Home > In Swedish, Publications, Reflections > UNGMODs på forskning.se

UNGMODs på forskning.se

forskning.se har man i dagarna publicerat en artikel med 10 frågor och svar på temat Läs- och skrivinlärning. I ingressen skriver man:

“Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Och hur lär lärare ut läsförståelse? Vad har bilder med språkutveckling att göra och vilken roll spelar förskolan för barns läs- och skrivutveckling? Detta och mycket annat kan du ta del av i vårt tema som är baserat på forskning om läs och skrivinlärning.”

Under rubriken “Vad har bilder med läs- och skrivutveckling att göra?” blir forskningsprojektet UNGMODs fond för resonemanget. I denna avdelning står bland annat:

“Att tolka, skapa och kommunicera med bilder är en central läs- och skrivförmåga i ett samhälle med alltmer visuella uttrycksformer. Dessutom kommer barnets kompetens att tolka bilder långt före den typografiska textförståelsen.”

Här har skolan onekligen en spännande utmaning, i att möta barnens snabbt föränderliga medievärld.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: