Home > In Swedish, Reflections > mobbning

mobbning

DNs webbenkät 2011.01.29.

Att det finns felkällor i den här typen av undersökningar förändrar ingenting. Varje person är en människa som kränkts.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: