Home > In Swedish, Reflections > Inget barn skall behöva ha ont i magen

Inget barn skall behöva ha ont i magen

Detta är en skrämmande läsning!

Skolverket har gjort en omfattande utvärdering av metoder som används mot mobbning och är kritiskt till att använda färdiga programkoncept. Alla åtta granskade program innehåller inslag som är såväl effektiva som ineffektiva eller rentav riskerar att öka mobbningen. Skolverket kan därför inte rekommendera att skolorna använder något av de granskade programmen fullt ut i arbetet mot mobbning.

via Skolverket rekommenderar inget program mot mobbning – Skolverket. Att inget av de idag etablerade programmen för att motverka mobbning fungerar på ens ett tillfredsställande sätt, borde skicka högfrekventa signaler till skolledare, skolhälsovård, lärare, fackförbund, tjänstemän och politiker; Vi måste visa våra barn respekt! Detta kan inte få fortgå! Att skicka våra barn till en miljö där vi vet att många dagligen blir kränkta, är svårt att smälta. Det är inte ok!

Jag tror att ett viktigt skäl till att ingen av de aktuella metoderna fungerar, är att det är samma dilemma som att stoppa en läckande damm med ett pekfinger: så snart en läcka är stoppad, bryter det ut en ny någon annan stans. För, att barn kränker varandra är en signal på att miljön får människorna som vistas där att må dåligt. Att de känner sig trängda. Det är alltså inte metoden som det är fel på, felet är strukturerna.

I DNs artikel Program mot mobbning sågas skriver man:

– De som blir utsatta kan få livslånga men och mobbning är ett väldigt allvarligt problem. 7-8 procent av eleverna är enligt undersökningen mobbade, säger Helen Ängmo, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.

Barn- och elevombudet (BEO) konstaterar att antalet anmälningar ökar. Ökar! Dessutom är mörkertalen ogreppbara; vi vet inte! Vad vi däremot vet är att barn dagligen kränks i skolan, att vuxna dagligen blundar, att politiker och tjänstemän ignorerar problematiken. Ja, ignorerar. För så länge barn fortsätts kränkas i skolan, är skolan inte en lämplig miljö att vistas i! Vilket i grund och botten handlar om en människosyn, lika unken som “lite prygel har inte skadat någon”.

I Anmäld mobbning fördubblad från DN, där BEO uttalar sig, skriver man också:

Enligt BEO:s statistik handlar nästan 500 av de totalt 1 107 anmälningar som gjordes förra året om kränkningar från personal på skolorna.

Tänk vilka mörkertal det finns här! Lärare som kränker elever, vuxna som kränker barn! I vilket annat sammanhang skulle det accepteras? I vilket annat sammanhang ger vi barn ett så lågt värde?

Skolan är sannolikt en av de mest ohälsosamma miljöer vi känner till! Naturligtvis sker mycket bra i skolan, många båda barn/elever och vuxna/lärare trivs, och det sker en hel del lärande också. Men detta vill jag påstå många gånger är trots unkna strukturer, ohämmat maktspel, och allsköns andra kränkningar. Statistiken talar väl sitt tydliga språk?

Inget barn skall behöva ha ont i magen när det går till skolan.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: